TRZYNIEC / Na zaproszenie burmistrz Věry Palkovskiej przyjechał do Trzyńca konsul generalny RP Janusz Bilski. Miał okazję obejrzeć placówki szkolne i porozmawiać o współpracy nie tylko na polu szkolnictwa. 

  Spotkanie nie odbyło się w budynku trzynieckiego ratusza. Pani burmistrz czekała na konsula w Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka. Dyrektor placówki Anna Jeż przywitała gości, podkreślając pozytywną współpracę szkoły z miastem i z konsulatem.

  Konsulowi zaśpiewały dziewczynki ze szkolnego zespołu folklorystycznego Ondraszki. Przygrywał im na skrzypcach Leszek Kalina. Obok pieśni ludowych zabrzmiały też kolędy.

  Specjalne życzenia muzyczne odebrała „ciotka Wierka”, czyli burmistrz Palkovská.

  Konsul generalny zapewnił panią burmistrz  o tym, że będzie, tak jak jego poprzedniczka Anna Olszewska, wspierał współpracę Trzyńca i jego miasta partnerskiego Bielsko-Biała.

  Podkreślił też wagę polskiego szkolnictwa w życiu polskiej społeczności na Zaolziu.

  Na spotkaniu w szkole padły z obu stron zapewnienia współpracy i wsparcia. Konsul odwiedził w szkole na ul. Dworcowej odnowioną klasopracownię fizyczną.

  Potem delegacja udała się do polskiego przedszkola w Oldrzychowicach, do którego uczęszcza wnuczka burmistrz.

  Wizytę konsula generalnego zakończył roboczy obiad, podczas którego poruszono najważniejsze kwestie dotyczące polskiej mniejszości w Trzyńcu i współpracy czesko-polskiej.

  Warto podkreślić, że nie była to pierwsza wizyta nowego konsula na terenie miasta. Janusz Bilski zaszczycił swoją obecnością już m.in. dożynki w Oldrzychowicach, Przegląd Kapel Ludowych Trójstyku w Lesznej Dolnej, czy też premierę teatrzyków Gapcio i GAPA2 w Nieborach.

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test