TRZYNIEC / Po latach znowu usiedli w szkolnej ławce absolwenci Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu. W sobotę 21 listopada spotkali się uczniowie, którzy w tym roku obchodzą okrągłą albo półokrągłą rocznicę ukończenia szkoły. 

  Byli uczniowie spotkali się w poszczególnych klasach. Z megafonu szkolnego punktualnie o godz. 16.00 zabrzmiał głos dyrektor Anny Jeż, która witała wszystkich absolwentów, nauczycieli i gości. Zabrzmiał też hymn szkoły, podczas którego niejednemu zakręciła się łezka w oku.

  Spotkanie w klasach przypominało prawdziwą lekcję. Nauczyciele przywitali uczniów i sprawdzili obecność, po czym przedstawili bogatą działalność szkoły. Byli uczniowie tym samym mogli porównać, jak wyglądała nauka za ich czasów i obecnie.

  Szkoła działa prężnie. – Mamy siedemnaście kółek dla dzieci, działa też zespół folklorystyczny Ondraszki – wyliczała nauczycielka Andrea Legierska swoim „najstarszym podopiecznym”. W niedzielę uczniowie wyższego stopnia wyjeżdżają do Londynu i Wiednia. Kierownictwo szkoły ma też  wiele planów na przyszłość, na przykład modernizację budynków szkolnych.

  Przyszłość szkoły trzynieckiej pod względem liczby uczniów nie jest zagrożona. Nie ma klas łączonych, wręcz przeciwnie, klasę siódmą podzielono na klasę „A” i „B”.

  Najstarszych absolwentów przyszło dwanaścioro. Ukończyli trzyniecką podstawówkę w roku szkolnym 1949-1950. Uczył ich obecny patron szkoły Gustaw Przeczek. – Tak, oczywiście pamiętamy go, był bardzo wymagającym nauczycielem – mówi jedna z pań. – Ależ wcale nie – twierdzi inna.

  – Gustaw Przeczek był polonistą. Jak ktoś przeszkadzał na jego lekcji, to oberwał. Też mi się pewnego razu dostało, ale nie mogłem się w domu poskarżyć. Mój ojciec był kolegą szkolnym Gustawa Przeczka. Nie mogłem się skarżyć na wychowawcę, bo ojciec mówił, że nauczyciel ma zawsze rację– wspomina jeden z starszych panów.

  Pogawędki w klasach przerwało wspólne fotografowanie. Radosne okrzyki powitania przyjaciół z młodszej, czy starszej klasy podstawówki wypełniły korytarz. Wychowankowie następnie przenieśli się do domu kultury Trisia, gdzie bawiono się do późnych godzin wieczornych.

  Kto pojawił się na spotkaniu? Możesz to sprawdzić na wideo i na zdjęciach.

  AM

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test