KARWINA / W niedzielę 4 października udostępniona została dla turystów wieża parafialnego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie. Działo się to w ramach zorganizowanego w Karwinie Dnia Wieży, a szczególną okazją była pięćsetna rocznica rozpoczęcia budowy wieży kościoła.

  – Otrzymywaliśmy wiele pytań, czy możliwe jest wyjście na wieżę. Nie było to możliwe – mówił podczas uroczystego błogosławieństwa i otwarcia wieży proboszcz karwińskiej parafii rzymskokatolickiej ks. Przemysław Traczyk. – Ale znalazło się w naszej parafii kilku wspaniałych mężczyzn, którzy założyli społeczność karwińskich dzwonników i z nienadających się do niczego pomieszczeń stworzyli piękne miejsca, które mogą służyć nie tylko jako wieża widokowa, ale i galeria wystawiennicza.

  – Społeczność karwińskich dzwonników powstała w styczniu br. i postanowiła po pięćdziesięciu latach odnowić tradycję ręcznego dzwonienia – wyjaśnił Tomáš Hejda, prezes karwińskich dzwonników i asystent techniczny parafii. Obecni wysłuchali melodii dzwonów na kanwie „Salve Regina”, londyńskiego Big Bena oraz uroczystego dzwonienia.

  Myśl o renowacji wnętrza wieży i przystosowania jej do zwiedzania powstała podczas ogólnokrajowego spotkania dzwonników w Pradze. Otrzymawszy od proboszcza klucz do wieży, karwińscy dzwonnicy zabrali się do roboty, by zdążyć na jej okrągłe urodziny. Ciężkiej pracy było bardzo dużo, ale efekt okazał się znakomity.

  Tomáš Hejda jako przewodnik oprowadzał zwiedzających po kilku piętrach. Na najniższym obejrzeć można było wystawę o przemianach wieży w ciągu kilku wieków. Dzwonnicy wyszukali w archiwum zdjęcia, ryciny, rysunki, dokumenty obrazujące historię wieży frysztackiego kościoła.

  Na najwyższe piętro wchodzono, by ujrzeć dzwony, które od 2012 r. rozbrzmiewają w mieście. Sprzyjająca pogoda pozwoliła przy okazji podziwiać z góry panoramę Karwiny i szerokiej okolicy. Poniżej zaś oglądano kilka mniejszych starszych dzwonów oraz ciekawostki związane z ich dziejami, instalacją, remontami.

  Nowa galeria artystyczna otwarta została również na parterze. Jako pierwsza wystawia tam swoje obrazy, tworzone techniką enkaustyki, Barbara Tomanek, asystentka karwińskiego duszpasterstwa. Wejście do galerii znajduje się w kościele w kaplicy chrzcielnej, w której przed kilkoma laty odkryto i odrestaurowano gotyckie freski, przedstawiające męczeństwo św. Katarzyny i św. Barbary.

  W następnych dniach, jak informuje parafia na swoich stronach internetowych, wieża kościoła udostępniona zostanie do zwiedzania dla grup zorganizowanych, ze względów bezpieczeństwa do 10 osób, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

  Szerszy materiał o wieży frysztackiego kościoła i jego dzwonach zamieścimy w listopadowym „Zwrocie”.

  (CR)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test