WARSZAWA / Dzisiaj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Jednym z punktów obrad było zaopiniowanie kandydata na Konsula Generalnego RP w Ostrawie.

  Zebrani członkowie komisji jednogłośnie wystawili pozytywną rekomendację Januszowi Bilskiemu.

  Kandydat na konsula generalnego w Ostrawie urodził się w 1978 roku w Łodzi. Podjął studia na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pekińskiego. Po trzech latach przeniósł się na Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra.

  W 2003 roku zdał egzamin na aplikację dyplomatyczno-konsularną. W ramach aplikacji został skierowany do pracy w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

  Po zakończeniu aplikacji podjął pracę w Departamencie Azji i Pacyfiku. Później pracował w Ambasadzie RP w Hanoi. Po powrocie z placówki pracował ponownie w Departamencie Azji i Pacyfiku, później został wicedyrektorem Departamentu Konsularnego. Od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSZ.

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test