Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015”. Najlepszy wynik w województwie śląskim osiągnął Uniwersytet Śląski, zajmując 17 miejsce.

  W tegorocznej 16. edycji rankingu na trzecim miejscu ponownie uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejne miejsca zajęły trzy najlepsze polskie politechniki: ex aequo: Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska, a tuż za nimi  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.

  Uniwersytet Śląski poprawił swoją pozycję o trzy miejsca w porównaniu z zeszłoroczną oceną. Obok niego najlepszymi uczelniami akademickimi w Śląskiem są: Politechnika Śląska w Gliwicach i Śląski Uniwersytet Medyczny.

  Przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” ranking obejmował w istocie cztery różne rankingi: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

  Zestawienie porównujące placówki akademickie przygotowane jest w oparciu o sześć kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów. Wyniki, zdaniem organizatorów, mogą być cennym drogowskazem w wyborze odpowiedniej uczelni wyższej dla tegorocznych maturzystów.

  (EC)

  Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test