studenciPOLSKA / Studiowanie poza granicami kraju jest coraz bardziej popularne wśród studentów na całym świecie. Za granicą studiuje obecnie – jak podaje Fundacja Edukacyjnej Perspektywy – 4,5 miliona studentów, najwięcej – z Azji. Według prognoz liczba ta do roku 2020 może się podwoić .

  W Polsce tendencja jest wyrastająca. Studiuje tam już ponad 46 tysięcy obcokrajowców, z tego 83 % Europejczyków, najwięcej – z Ukrainy i Białorusi. W tym roku akademickim na polskich uczelniach odnotowano rekordowy wzrost liczby zagranicznych studentów. Liczba ta wzrosła o 10 tysięcy.

  Zainteresowanie nauką w Polsce sięga jednak daleko poza granice Europy, bo na studia w tym roku przyjechały osoby ze 158 krajów całego świata. Obcokrajowcy na polskich uczelniach stanowią 3,1 proc. ogółu studentów. Rok temu odsetek ten wyniósł 2,3 proc., osiem lat temu było to zaledwie 0,6 proc.

  Kto jest najbardziej zainteresowany?

  Znaczący przyrost liczby zagranicznych studentów spowodowany jest głównie napływem studentów z Ukrainy. Obecnie studiuje ich w Polsce ponad 23 tysiące – o ponad 2 tysiące więcej niż w poprzednim roku.

  Studenci z Ukrainy stanowią już ponad połowę liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Według Bianki Siwińskiej z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy skokowy przyrost liczby Ukraińców spowodowany jest konsekwentną promocją polskich uczelni na Ukrainie, m.in. w ramach programu „Study in Poland”, jak i trudną sytuacją polityczną Ukrainy.

  Drugą największą grupę studentów zagranicznych w Polsce stanowią Białorusini (ponad 4 tys.). Dalsze miejsce zajmują Norwegowie – 1,5 tys., Szwedzi – 1,3 tys. oraz Hiszpanie – blisko 1,2 tys.

  W Polsce studiuje ponad pół tysiąca studentów z Azji, choć – jak zwraca uwagę Siwińska – jest to liczba niewielka w porównaniu ze średnią światową. Najwięcej studentów z Azji to Chińczycy (785 osób). Na polskich uczelniach studiuje także 410 Tajwańczyków, 545 – Hindusów, 205 – Wietnamczyków, 211 – Malezyjczyków. Rośnie też liczba studentów z Arabii Saudyjskiej (804) i Turcji (1024).

  Ponad 100 studentów pochodzi z Ameryki Południowej (największa grupa – 49 osób – to Brazylijczycy). Spada liczba studentów z Ameryki Północnej i Środkowej (jest ich 1172, o 174 mniej niż w roku ubiegłym). Większy wzrost zainteresowania ofertą polskich uczelni obserwujemy natomiast w Afryce (liczba studentów stamtąd wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego do 719, o 127).

  Spadek ogólnej liczby studentów

  Fundacja Perspektywy podkreśla, że wzrost odsetka studentów zagranicznych na polskich uczelniach ma także związek ze spadkiem ogólnej liczby studentów w Polsce. W tym roku na polskich uczelniach studiuje 1 mln 469 tys. osób, co oznacza spadek o ponad 265 tys. w stosunku do sytuacji sprzed trzech lat.

  Generuje to też przychody dla krajów goszczących zagranicznych studentów. Według Fundacji Perspektywy rynek studiów międzynarodowych przynosi 100 miliardów dolarów rocznie w skali globalnej. W Polsce wkład zagranicznych studentów do gospodarki wynosi 150 milionów rocznie.

  Magdalena Cedro, Polska Agencja Prasowa

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.