CZESKI CIESZYN-MOSTY / Gospodarzami tegorocznego wiosennego spotkania pań z Klubów Kobiet PZKO było Miejscowe Koło PZKO Czeski Cieszyn-Mosty. Choć Koło to skupia jedynie 30 członków, a gościło całą salę kobiet, wszystko przebiegało bez najmniejszego zarzutu.

  O randze wydarzenia świadczyła obecność Konsul Generalnej RP Anny Olszewskiej, profesora Daniela Kadłubca, a także Czeskiej Telewizji z Ostrawy. Podczas kilkugodzinnego spotkania krążono wokół tematu kobiety oraz jej wkładu w twórczość artystyczną Zaolzia.

  Profesor Daniel Kadłubiec podkreślił jej kluczową rolę w przekazywaniu tradycji oraz języka. – Mówimy o języku ojczystym, ale też i macierzystym, stąd kobiety mają fundamentalne znaczenie w jego utrzymaniu i przekazywaniu kolejnym pokoleniom. –  mówił.

  Przedstawiając sylwetki zaolziańskich twórczyń: Ewy Milerskiej, Anny Filipek, Agnieszki Piegzy oraz Anieli Kupiec, składał ukłon w stronę poezji kobiecej – Chwała Wam, że nie tylko troszczycie się o codzienność, ale że również jesteście zdolne wznieść się ku obłokom na wyżyny słowa poetyckiego – powiedział.

  Podkreślił również wartość słowa a także gwary cieszyńskiej, pełnej archaizmów zachowanych z dawnej polszczyzny ogólnej.  – W XVI wieku Mikołaj Rej i Jan Kochanowski mówili, nie „grzyby”, ale „grziby”, nie „wesoły”, ale „wiesioły”, bo „wesoły” to wpływ czeski, nie mówili „czereśnia”, bo to wpływ ukraiński, ale „trześnia”, mówili nie „kazanie”, ale „kozani”.(…) wszystko to relikty staropolskie. –  kontynuował.

  Gwarę usłyszeliśmy także w wierszach Ewy Furtek, współczesnej poetki z Ligotki Kameralnej. Swoje utwory pisze nie tylko w dialekcie śląskim, ale także po polsku, czesku, słowacku i angielsku. Podziwiając wystawę obrazów zdobiących salę, mogliśmy się przekonać o tym, że na Zaolziu są nie tylko poetki i poliglotki, ale również malarki. Spotkaniu bowiem towarzyszyła wystawa prac pani Anny Piszkiewicz, wiceprzewodniczącej Sekcji Kobiet przy ZG PZKO.

  Po przerwie tylko upewniliśmy się w przekonaniu, że kobiety są wszechstronne –  w chórze dziecięcym Trallala, który wystąpił w bogatym repertuarze sakralnym i świeckim, zdecydowaną większość stanowiły bowiem dziewczynki.

  (EC)

  Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.