JaworskiKPublicysta, prozaik, autor słuchowisk i tłumacz, od wielu lat współpracownik „Zwrotu”. Kazimierz Jaworski znacząco zaaangażowany jest w życie kulturalne polskiej mniejszości na Zaolziu. Dziś obchodzi 75. urodziny.

  „Był członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej ZG PZKO, GL ’63, Stowarzyszenia Literatów Polskich, Sekcji Historii Regionu ZG PZKO, Obce spisovatelů ČR, Syndikátu novinářů, jak również Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Obecnie jest już emerytem, ale nie zaniechał działań twórczych” – pisze o Kazimierzu Jaworskim literaturoznawca Libor Martinek.

  „Główną dziedziną zainteresowań Jaworskiego i jego wielką miłością jest kultura, teatr, literatura, film i muzyka. Początki twórczości literackiej to okres studiów w Ołomuńcu, kiedy ok. 1966 roku zaczął pisać, a potem również publikować swoje krótkie rozważania o teatrze w postaci recenzji teatralnych i felietonów.

  Później zaczął pisać także krótkie opowiadania, prozę i słuchowiska radiowe. Publikował je najczęściej po polsku w pismach „Zwrot”, „Głos Ludu”, później jego przyczynki znajdziemy również w różnych czasopismach w Polsce.

  Oprócz licznych publikacji prasowych opowiadań Jaworskiego ukazały się i dwa zbiory prozy – „Złomowisko” i „Granice”. W opowiadaniach tych usiłuje przeniknąć do głębin duszy ludzkiej, do wnętrza człowieka, w jego całkiem powszednich sytuacjach życiowych, czerpiąc pomysły często z własnych wspomnień, przeżyć z dzieciństwa.

  Jego ulubionym gatunkiem literackim są też słuchowiska radiowe. Ich wspólnym mianownikiem jest wypowiedź o życiu, jego gwarancjach, miłości i bólu. Jest również autorem szeregu polskich przekładów znaczących autorów czeskich, ale również słowackich i rosyjskich.

  Oprócz twórczości literackiej zajmuje się Kazimierz Jaworski fotografią. Lubi fotografować przede wszystkim przyrodę.

  Po 1990 roku przestał tworzyć beletrystykę i skupił swą uwagę na publicystyce, literaturze faktu i historii swej wioski rodzinnej Końskiej. Powoli przepisuje też swoje dzienniki z lat 1961–2000”.

  Pełny materiał o Kazimierzu Jaworskim zamieścimy w lutowym „Zwrocie”. A już dziś składamy Jubilatowi życzenia „Sto lat!”.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.