Dziecięcy zespół  „Rytmika” (ZG PZKO) rozpoczął nowy pracowity sezon. Pierwsza próba po wakacyjnej przerwie odbyła się 8 września.

  Tancerze są podzieleni na trzy grupy: dzieci przedszkolne, dzieci klas niższego stopnia (1. – 4. klasa) oraz uczniowie klas wyższego stopnia (5.- 9. klasa). Przeważającą część tworzą dziewczyny, ale w każdej grupie znajdzie się też kilku chłopców. Łącznie wszystkich tancerzy jest 46. Pierwsza grupa liczy 14, druga 20, a trzecia 12 członków.

  Zajęcia dla każdej grupki trwają po dwie godziny tygodniowo. W poniedziałki i czwartki tancerze mają próby od 16.00 do 16.50 a później od 17.00 do 17.50, natomiast w czwartki od 18.00 do 19.50. W poniedziałki w ramach prób odbywają się zajęcia taneczne,  ćwiczenia muzyczne oraz rytmiczne. W czwartki dzieciaki wykonują ćwiczenia gimnastyczne.

  Zajęcia Rytmiki odbywają się w zmodernizowanej sali w Domu PZKO przy ul. Bożka. Ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój umiejętności tanecznych i koordynacyjnych. Co roku zakończone są lekcją pokazową dla rodziców.

  Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test