RZESZÓW / ZPiT Olza, reprezentacyjny zespół Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC oraz ZPiT Suszanie, działający w MK PZKO w Suchej Górnej już jutro wracają z XVI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014.

  Zespoły mają za sobą już sześć intensywnych festiwalowych dni pełnych tańca i śpiewu.

  Zaolziacy  brali udział m. in. w czterogodzinnym koncercie na rzeszowskim rynku, w korowodzie ulicami Rzeszowa, czy spotkali się z prezydentem miasta. Niedzielny wyjazd na Jarmark Błażowski nieco skoplikowały problemy techniczne autokaru „Suszan“ oraz powikłania zdrowotne jednego z tancerzy, ale wszystko udało się załatwić.

  Wszyscy mają bardzo intensywny program, na który składają się liczne koncerty i próby np. występ w Tyczynie „Olzian“ albo „Koncert narodów świata“ w hali Podpromie w Rzeszowie, w którym wzięło udział wszystkich 37 zespołów festiwalowych.

  Dzisiaj  o 19.00 odbędzie się koncert galowy „Wierni Rzeszowowi“.

  Festiwal zakończy się jutro, a tancerze, pełni jeszcze wrażeń z Rzeszowa, wystąpią już za kilka dni na Gorolskim Święcie w jabłonkowskim Lasku Miejskim w niedzielę po godzinie 13.00.

  (AM)

  Program 67. Gorolskigo Święta można pobrać tutaj.

  Poniżej zdjęcia z Festiwalu widzianego oczyma Barbary i Jana Mračnów z ZPiT Suszanie

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test