Kończy się powoli dwudniowa wizyta Grażyny Bernatowicz, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, na Zaolziu. W spotkaniach z działaczami polskich organizacji i przedstawicielami instytucji promujących polskość, podczas zwiedzania siedzib polskich stowarzyszeń i miejsc pamięci towarzyszy jej Anna Olszewska, konsul generalna RP w Ostrawie.

  ambasador4Dziś rano w Gnojniku obejrzała nie tylko Polską Szkołę Podstawową im. Jana Kubisza, ale też miejsce pod budowę nowego polskiego przedszkola. W Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie przywitał ją przezes ZG PZKO Jan Ryłko i działacze związkowi (patrz zdjęcia). Zwiedzili obydwa budynki ZG PZKO: zmodernizowany Klub PZKO oraz siedzibę Zarządu Głównego.

  ambasador3Pod pomnikiem ofiar II wojny światowej na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie złożyła kwiaty wraz z Vítem Slováčkiem, burmistrzem Czeskiego Cieszyna, Bronisławem Firlą, prezesem Koła Polskich Kombatantów w RC, Józefem Pilichem, prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC. W Polskim Gimnazjum w Czeskim Cieszynie spotkała się z pedagogami, pracownikami polskich placówek oświatowych.

  Ostatnie punkty programu to spotkanie w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie Frysztacie oraz uroczysty obiad z udziałem m.in. prezydenta Karwiny Tomaša Hanzla. Na zakończenie wizyty ambasador Bernatowicz obejrzy, jak przebiega modernizacja Domu PZKO w Karwinie Frysztacie.

  Więcej na ten temat w lipcowym „Zwrocie”.

  (CR)

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test