Otmar Kantor, rzeźbiarz i muzyk z Jabłonkowa, członek Sekcji Ludoznawczej PZKO był głównym gościem Wielkiej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, czyli walnego zebrania stowarzyszenia o tej nazwie. Z samym zebraniem ustrońscy górale uporali się iście po zbójnicku, załatwili go w 15 minut.

  Później były już same atrakcje w wydaniu naszego rodaka z Jabłonkowa. Głównym tematem, jaki przedstawił, były gajdy. Temat ujął całościowo – poczynając od wyjaśnienia, jak zbudowany jest ten instrument, poprzez omówienie różnic zarówno w nazewnictwie, jak i w wykonaniu w zależności od rejonu, z którego pochodzi, na praktycznym zademonstrowaniu o czym mówi kończąc. Prelekcję uświetnił bowiem występ prowadzonej przez niego kapeli „Bukoń” z Dorotą Kurek i Danielem Drongiem. Ponadto Otmar Kantor przedstawił także swoją gwarową twórczość literacką publikowaną również na łamach „Zwrotu”.

  Zebranie odbyło się 28 marca w Karczmie Góralskiej w Ustroniu, a w czasie całej imprezy w tle, za kapelą, wyświetlane były slajdy z życia Górali Śląskich i samej Gromady jako organizacji, a całą imprezę z prezentacjami przygotowali Jan Sztefek, prezes Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, Ryszard Mazur i Emil Rymorz, sfilmował dla potomności Jacek Piechocki. (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test