E-mail: info@zwrot.cz

   

  Często się człowiek pyta, jak dawniej ludzie żyli. A nieciekawy odpowiada: „Tak, jak dziś żyją”. Ale to nie jest prawda. Zwierzęta zawsze żyją jednako. Ale nie ludzie. Kot naprzykład chodzi dziś tak, jak chodził za czasów Faraona. Tak miauczy i tak myszy chwyta, jak wtedy. Ale nie tak człowiek.

  Prawda, pod względem fizycznym jest człowiek tak jak zwierzę niezmienny. Ale pod względem intelektu i ducha wielka jest różnica między dawniej a dziś. Chociaż i tu trzeba odróżnić właściwość rodową, charakter szczepowy, który jest niezmienny. Czech naprzykład zupełnie inaczej żyje i postępuje, niż Polak, choć jeden i drugi jest Słowianinem. Żyli tedy inaczej nasi ojcowie, aniżeli my dzisiaj żyjemy. Bo każdy czas ma swoją twarz.

   Nasza chałupa była murowaną, ale niską i okna miała nieduże, jak to po dzisiejszy dzień widać jeszcze w starych chałupach. Kryta była z frontu gontem, czyli „szyndziołem”, a z tyłu słomą. Do tylnej części przybudowany był „chlew”, to jest miejsce dla krów i „masztol”, to jest stajnia da koni. Stodoła drewniana razem z „kolnią”, stała osobno.

  („Pamiętnik starego nauczyciela”, s . 22, 2013), zdjęcie okładki nowego wydania

  Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w RC w ubiegłym roku dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie wydał wznowienie „Pamiętnika starego nauczyciela” . Książkę można zakupić na wykładach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego oraz w Księgarni Klubu Polskiej Książki i Prasy w Czeskim Cieszynie przy ul. Czapka. Najbliższy wykład MUR-u odbędzie się 6 marca o godz. 17.00 w auli Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie. Wykład pt. Kobiecość. Rozumienie tożsamości kobiety w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych XX wieku wygłosi Marek Rembierz.

  (AM)

  Tagi:

   Komentarze


   Czytaj również


   Arnold Schwarzenegger odwiedził Oświęcim. „Nikt nie zasługuje na to, by być ofiarą dyskryminacji i nienawiści”
   wrzesień282022

   Arnold Schwarzenegger odwiedził Oświęcim. „Nikt nie zasługuje na to, by być ofiarą dyskryminacji i nienawiści”

   W Zamarskach odsłonięto kolejną gwiazdę. Tym razem nosi ona nazwisko zaolziańskiego folklorysty [zdjęcia]
   wrzesień282022

   W Zamarskach odsłonięto kolejną gwiazdę. Tym razem nosi ona nazwisko zaolziańskiego folklorysty [zdjęcia]

   XXVIII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji. Konkretne tematy i chęć współpracy
   wrzesień282022

   XXVIII Spotkania Biznesu z Czech, Polski i Słowacji. Konkretne tematy i chęć współpracy

   XXIX Święto Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI. Odznaka Honorowa dla chóru Lira!
   wrzesień282022

   XXIX Święto Pieśni Chóralnej TROJOK ŚLĄSKI. Odznaka Honorowa dla chóru Lira!

   Koncert galowy „Młodzi-Polscy”. Zainaugurowano uroczystości sprowadzenia szczątków doczesnych prezydentów RP na uchodźstwie
   wrzesień272022

   Koncert galowy „Młodzi-Polscy”. Zainaugurowano uroczystości sprowadzenia szczątków doczesnych prezydentów RP na uchodźstwie

   Ogłoszenie wydawcy
   wrzesień272022

   Ogłoszenie wydawcy

   „Lech z Czechem na wojnie” czytanie performatywne w wykonaniu Teatru Mumerus z Krakowa
   wrzesień272022

   „Lech z Czechem na wojnie” czytanie performatywne w wykonaniu Teatru Mumerus z Krakowa

   Szkolne wieści. W Orłowej witano jesień i pasowano maluchy na przedszkolaka
   wrzesień272022

   Szkolne wieści. W Orłowej witano jesień i pasowano maluchy na przedszkolaka

   REKLAMA

   REKLAMA

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.