Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  Kiedyś, za starych dobrych czasów, mój syn po powrocie ze szkoły zadał mi pytanie. – Tato, co jest naszą ojczyzną? Pani (przepraszam, towarzyszka) nauczycielka nam tłumaczyła, że naszą ojczyzną jest Czechosłowacka Republika Socjalistyczna a my przecież jesteśmy Polakami. Wytłumaczyłem Krzysiowi na chłopski sposób.

  – Jaki jest twój język ojczysty?

  – No, polski – odpowiedział…

  – Więc gdzie problem? – zapytałem.

  No i zrozumiał. Niestety pani (towarzyszka) nauczycielka oburzyła się, kiedy na zebraniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły (bo tak się wtedy nazywała obecna Macierz Szkolna), pozwoliłem sobie zwrócić jej uwagę, że jako patriotka, Polka, powinna uczyć dzieci, że ich ojczyzna jest tożsama z ich językiem ojczystym.

  Sprawa wyleciała mi z głowy ale bumerangiem wróciła obecnie. A przyczyną jest nowa Ustawa Republiki Czeskiej. 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa nr. 186/2013, która reguluje kwestię obywatelstwa w Republice Czeskiej. Nowa norma prawna umożliwia obywatelom Republiki Czeskiej uzyskać obywatelstwo innego państwa (Rzeczpospolitej Polskiej, Węgier, Grecji itp.) a równocześnie zatrzymać obywatelstwo Republiki Czeskiej. To dotychczas, z małymi wyjątkami, było niemożliwe. Uregulowania prawnego, które by zapewniło, by podwójne obywatelstwo było dostępne dla wszystkich ludzi bez wyjątku, domagał się też ruch polityczny Coexistentia – Wspólnota. No i nareszcie dopięliśmy swojego.

  Powstaje zatem pytanie, kto i w jaki sposób może starać się o obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj kompetentną instytucją jest Konsulat Generalny RP w Ostrawie. Tam powinni zainteresowani zwracać się z pytaniami. Można również samemu zerknąć na warunki udzielania obywatelstwa polskiego, które określa ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. opublikowana w DZ.U. z 2012 r. poz.161. Tam są określone 4 formy – z mocy prawa (dziecko urodzone w Polsce), przez nadanie obywatelstwa polskiego (Prezydent RP), przez uznanie za obywatela polskiego (cudzoziemcom zamieszkałym w Polsce – wojewoda właściwy) oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego (poprzez konsulat w miejscu zamieszkania do Ministra Spraw Wewnętrznych RP). Nas obywateli Republiki Czeskiej dotyczy ta czwarta forma. Związana z nią jest jednak opłata skarbowa 219 PLN.

  Powracam do rozważania – gdzie jest moja ojczyzna? Proszę zauważyć, że nie wszystkie języki posiadają określenie „język ojczysty”. Rosyjski – tak, niemiecki – tak, polski – tak, no i wiele innych języków też. Ciekawe, że tego określenia nie ma w języku czeskim (mateřský jazyk) ani słowackim (materinský jazyk). Tutaj przez analogię, obywatele narodowości polskiej żyjący w tych krajach, mają niemały mętlik w głowie. Bo czy faterland (ziemia ojczysta) – jak mówią Niemcy – jest tożsamy z hajmatem (kraj zamieszkania). Ja uważam, że nie. Bo mój hajmat to Śląsk Cieszyński – Zaolzie a faterland – Polska. I obecnie mogę to bez przeszkód zrealizować, ubiegając się o przywrócenie obywatelstwa polskiego (które mi odebrano bezprawnie w 1946 r., kiedy moja matka musiała podpisać „Oświadczenie lojalności wobec CSR“).

  Stanisław Gawlik

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
   Sierpień032020

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
   Sierpień032020

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

   I byłoby po Gorolskim Święcie
   Sierpień032020

   I byłoby po Gorolskim Święcie

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
   Sierpień032020

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
   Sierpień032020

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
   Sierpień032020

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
   Sierpień032020

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test