Przedstawiamy program seminarium naukowego pt. „Historyk na prowincji” z cyklu „Intelektualista na prowincji”, które rozpocznie się 21 stycznia w Książnicy Cieszyńskiej o godz. 10.00. Seminarium organizowane jest  organizowane przez Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im.  J. Długosza w Częstochowie oraz Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity z okazji 200. rocznicy śmierci ks. Leopolda Jana Szersznika.

  Swoje wykłady przedstawią:

  Dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD (AJD Częstochowa): Z Cieszyna do Pragi i z powrotem. Przypadek eksjezuity ks. Leopolda Jana Szersznika

  Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. et Dr.h.c. (OU Ostrava): Faustin Ens i inni historycy z Opawy i okolic w czasach Szersznika

  Prof. dr hab. Marek Cetwiński (AJD Częstochowa): Prowincjonalne oczekiwanie sławy i splendoru. Kariera Abrahama Hosemanna

  Prof. dr hab. Marcin Wodziński (UW Wrocław): Samotność maskila. Dylematy żydowskich reformatorów w końcu XVIII i w XIX stuleciu

  Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (UO Ostrava): Leopold Szersznik a jego zainteresowania genealogiczne

  PhDr. David Pindur Ph.D (MT Český Těšín): Prawda wiary czy prawda historii? Kapłan jako historyk w czasach nowożytnych na przykładzie ks. Józefa Karola Schippa

  PhDr Radim Jeż (MT Český Těšín): Urzędnik jako historyk i jego dylematy na przykładzie Mathiasa Kasperlika

  Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná (OU Ostrava): Złota era topografii historycznej na ziemiach czeskich (XVIII i XIX wiek)

  Prof. PhDr. Lumír Dokoupil CSc., (OU Ostrava): Czeski historyk na peryferii w okresie sporów narodowych

  Dr Marzena Bogus (AJD Częstochowa): Popularyzator czy badacz? Nauczyciel historii na Śląsku Austriackim

  Prof. Dr. Miloš Řezník (TU, Chemnitz): Historycy na prowincji między miejscem, regionem a narodem. Interpretacja historii, popularyzacja i kształtowanie tożsamości.

  Tagi:

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test