BYSTRZYCA / W ubiegły czwartek 9 listopada 2023 w Domu Polskim PZKO w Bystrzycy odbyło się uroczyste, wyjazdowe i otwarte posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Obecnych było 43 reprezentantów organizacji członkowskich KP, pełnomocników gminnych i gości.

  Celem spotkania było podziękowanie pełnomocnikom i delegatom za ich ofiarną pracę w ramach Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC, podsumowanie kończącej się kadencji Kongresu oraz określenie strategii rozwoju Zaolzia.

  Dwujęzyczne Zaolzie

  Przewodniczący Rady Przedstawicieli KP Józef Szymeczek w prezentacji pt. Dwujęzyczne Zaolzie przedstawił wyniki badań terenowych przeprowadzonych razem ze stowarzyszeniem Olza Pro, których zadaniem było zmapowanie stanu podwójnego nazewnictwa na Zaolziu za ostatnie 20 lat.

  Projekt Dwujęzyczne Zaolzie mapuje dotrzymywanie praw polskiej mniejszości narodowej na terenie Zaolzia, do którego zobowiązało się państwo czeskie, podpisując w 2008 roku Europejską Kartę o Ochronie Języków Mniejszościowych i Regionalnych. Interaktywna aplikacja Dwujęzyczne Zaolzie i opis całego projektu znajduje się stronie stowarzyszenia Olza Pro tutaj.

  Pełnomocnicy gminni

  Tomasz Onderek, pełnomocnik gminny Kongresu Polaków w RC w Czeskim Cieszynie, mówił o roli i zadaniach pełnomocników (czyli przedstawicieli lokalnych skupisk polskiej mniejszości) w ramach gminy czy w ramach działalności ogólnej Kongresu. Przedstawił także materiał formie prezentacji pt. Czy warto być Polakiem w Republice Czeskiej?.

  Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków

  Prezes Rady Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach przedstawił obecnym informacje dotyczące organizacji przyszłorocznego XIV Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w RC. Mowa była między innymi o nowej ordynacji wyborczej delegatów na Zgromadzenie Ogólne 2024.

  XIV Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC odbędzie się 20 kwietnia 2024 w Trzyńcu w domu kultury Trisia.

  Sejmiki gminne

  We wrześniu 2023 na VIII posiedzeniu Rady Przedstawicieli KP została zaakceptowana ordynacja wyborcza, z której wynika liczba delegatów danej gminy oraz poszczególnych organizacji. Zwrot informował o przebiegu posiedzenia i nowej ordynacji wyborczej tutaj.

  Teraz przed pełnomocnikami gminnymi stoi obowiązek przeprowadzenia sejmików gminnych z wyborem delegatów na przyszłoroczne Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Czeskiej Republice. Kongres zapewnia pomoc z organizacją sejmiku (między innymi z promocją sejmików, przygotowaniem materiałów programowych itp.).

  Termin na zorganizowanie sejmików z wyborem delegatów w poszczególnych gminach mija 20 marca 2024. Również do tego terminu delegaci organizacji polskich w Radzie Przedstawicieli KP zobowiązani są do zgłoszenia nazwisk delegatów za organizacje polskie zrzeszone w Kongresie Poloków w RC.

  Wizja 2045

  Prezes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach informował również, że trwa praca nad materiałem Wizja 2045. Chodzi o naturalne uaktualnienie Wizji 2035 i określenie strategii rozwoju Zaolzia do roku 2045. Wszyscy chętni do pracy nad tym materiałem są mile widziani i proszeni o kontaktowanie się z Kancelarią Kongresu Polaków.

  Nieruchomości niezidentyfikowanych właścicieli zostaną upaństwowione

  Wiceprezes Rady Kongresu Polaków w RC Tomasz Pustówka informował obecnych, że w katastrze nieruchomości w powiecie karwińskim oraz frydeckim nadal widnieje kilka tysięcy nieruchomości, których właściciel nie został w odpowiedni sposób zidentyfikowany. Szansa na uporządkowanie spraw istnieje tylko do końca roku 2023, następnie nieruchomości te przejdą w ręce państwa.

  Sprawa ta może również dotyczyć w znacznym stopniu osób polskiego pochodzenia lub osób z pobytem w Polsce. Na stronie Kongresu można pobrać listy nieruchomości, których może dotyczyć upaństwowienie w powiatach karwińskim i frydeckim. Więcej informacji tutaj.

  Osoby, których może dotyczyć powyższy problem, mogą zwrócić się z prośbą o pomoc do Kongresu Polaków w Republice Czeskiej (kongres@polonica.cz).

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.