Wyborcy przebywający poza Polską, aby oddać głos, do 10 października muszą zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. W wyborach do Sejmu wybiorą kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu – kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa – Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).

  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 r. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00

  Są trzy sposoby na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców za granicą:

  • przy użyciu usługi e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/),
  • poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem
  • poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku jest dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

  Za granicą wyborcy mogą głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek – z własnoręcznym podpisem – o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 12 października.

  410 obwodów do głosowania za granicą

  Poza granicami Polski wyborcy będą mogli oddać głos w jednym z 410 obwodów głosowania. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych – po kilkadziesiąt – utworzono w państwach, w których przebywa największa liczba Polaków, a więc w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. Ze względu na stan wojny w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju.

  W Czechach można oddać głos w czterech obwodach – dwu w Pradze, jednym w Brnie i jednym w Ostrawie.

  Liczba osób, które złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą do 10 października do godz. 10:58:

  NUMER OBWODU GŁOSOWANIALICZBA ZAREJESTROWANYCH WYBORCÓW
  53 Brno304
  52 Ostrawa322
  51 Praga1027
  50 Praga1240

  Na razie zgłosiło się 2893 osób. Wg statystyk czeskiego ministerstwa spraw zagranicznych mieszka w Czechach 17 802 obywateli Polski (6457 ma pobyt tymczasowy a 11 345 pobyt stały).

  Trzy karty do głosowania

  Osoby głosujące za granicą otrzymają trzy karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu, drugą w wyborach do Senatu, a trzecią – referendalną. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie wyglądać jak w okręgu nr 19 (Warszawa), zaś karta do głosowania w wyborach do Senatu będzie wyglądać jak w okręgu nr 44 (obejmującym 4 stołeczne dzielnice: Białołękę, Bielany, Śródmieście i Żoliborz).

  (hs, PAP)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.