ŁOMNA DOLNA / Tradycyjnie na Niedzielę Wielkanocną 9 kwietnia w Łomnej Dolnej wystawiono sztukę miejscowego teatru amatorskiego. Śmiech gości był dowodem na to, że spektakl pt. „Stary Pachoł” odniósł ogromny sukces.

Autorami sztuki „Stary Pachoł, czyli Błogosławióny dóm, jak żeś je w nim sóm” są Irena i Jan Czudkowie. Fabuła spektaklu w dowcipny sposób nawiązywała do konfliktów międzygeneracyjnych, skąpstwa samotnego kawalera oraz relacji rodzinnych. Reżyserii podjęła się Barbara Sikora.

Zespół z Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Łomnej Dolnej udowodnił, że widzom zaolziańskim podobają się spektakle gwarowe, ponieważ Hotel Pod Akacjami zapełnił się tego dnia po brzegi.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.