WILNO / W Wilnie w dniach od 15 do 18 września odbywa się Zjazd Rady Polonii Świata, organizacji łączącej Polaków z ok. 40 krajów świata, sześciu kontynentów. Polaków z Republiki Czeskiej reprezentuje Helena Legowicz i Andrzej Suchanek. Zdalnie łączył się z obradującymi Tomasz Pustówka.

  Obradom, które trwały od czwartku, przyświecało hasło: „Wierni tradycji – gotowi na wyzwania XXI wieku”. Podejmowano tematy młodzieży, harcerstwa, duszpasterstwa, oświaty i nauki, sportu i turystyki, kultury i folkloru, patriotyzmu i polsiego lobbingu. W panelu dotyczącym turystyki i sportu wystąpił Henryk Cieślar.

  – Polskie tradycje i obyczaje, kultura i język to wartości, które organizacje polonijne należące do Rady starają się zachować w swoich krajach. Przyszłość jest w rękach naszej młodzieży. Musimy kontynuować pracę, aby była ona atrakcyjna dla naszej młodzieży, aby młodzież chciała działać i żyć z myślą, że jest się Polakiem” – powiedziała Berezowsky.

  Nowy przewodniczący

  Wczoraj, podczas obrad kandydaci przegłosowali kandydaturę Jarosława Narkiewicza na stanowisko Przewodniczącego organizacji. Wcześniej funkcję tę pełniła Teresa Berezowsky z Kanady.

  W wyborach przewodniczącego początkowo zgłoszono trójkę kandydatów, ale Tadeusz A. Pilat ze Szwecji ostatecznie wycofał swoją kandydaturę. Na kandydata z Litwy głosowało 38 delegatów, dotychczasowa przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska z Kanady zdobyła 34 głosy.

  Jarosław Narkiewicz to wieloletni dyrektor polskiej szkoły w Szklarach, wieloletni poseł na Sejm z ramienia AWPL – ZChR, minister Transportu i Łączności w latach 2019 – 2020. Obecnie pełni funkcje wiceprezesa ZPL i wiceprezesa AWPL – ZChR.

  Rada Polonii Świata zrzesza Polaków z 44 krajów świata. Jej członkami są m.in. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC oraz Kongres Polaków w RC.

  Źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, Wilnoteka.lt

  Tagi:

   Komentarze



   CZYTAJ RÓWNIEŻ



   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.