OSTRAWA / W Ogrodzie Zoologicznym i Parku Botanicznym w Ostrawie otwarto dwa nowe pawilony dla naczelnych i nowych gatunków zwierząt. Makaki wanderu i gibony białolice przeniosły się w poniedziałek ze starego już niewystarczającego pawilonu do nowoczesnych pomieszczeń hodowlanych.

  Nowe ekspozycje dla zwierząt znacznie poprawią warunki życia tych rzadkich zwierząt i pomogą spełnić cel nowoczesnego ogrodu zoologicznego, jakim jest utrzymywanie zwierząt w naturalnych warunkach. Koszt budowy nowych ekspozycji wyniósł prawie 106,5 mln koron bez podatku VAT. Inwestorem było Miasto Ostrawa.

  Niezadowalający stary pawilon

  Gibony białolice ostrawskie Zoo hoduje od 2002 roku a makaki wonderu od 1978. Przez cały ten okres oba gatunki tych rzadkich i zagrożonych wyginięciem zwierząt zamieszkiwały stosunkowo ciasne przestrzenie bez naturalnej zieleni.  Stary pawilon pochodzi z 1966 roku, nie nadaje się już do użytku i jest przeznaczony do rozbiórki.

  Teraz makaki i gibony mają do dyspozycji nowe obiekty hodowlane, które oferują im znacznie więcej przestrzeni, zieleni i lepsze warunki ważne dla ich naturalnego zachowania. Zwiedzający docenią również piękne nowe konstrukcje, ponieważ mogą teraz obserwować oba gatunki przez szklane bariery.

  Ciekawe nazwy nowych ekspozycji

  Pawilon wybudowany dla makaków lwich został nazwany Wanderu. Tak zwyczajowo nazywany jest ten gatunek w wielu językach, w tym i w języku polskim. Natomiast ekspozycja dla gibnów nosi nazwę Vadhta ni, co w języku laotańskim oznacza Świątynię Gibonów. Budynek jest częściowo zbudowany jako opuszczona świątynia, która stopniowo zarasta zielenią.

  Ma to sugerować, że największym zagrożeniem dla tych zwierząt  jest działalność człowieka, który wylesia obszary lasów pierwotnych. Bezpośrednim zagrożeniem są również nielegalne polowania.

  Opuszczona i nieużywana budowla, nawet starożytna świątynia, może zostać odebrana przez naturę i powoli zarastać lasem. Świątynia Gibonów jest metaforą, zmaganiem się natury z człowiekiem.

  Mieszkańcy pawilonów

  Makak lwi czy też wanderu jest najbardziej zagrożonym gatunkiem makaka. Zamieszkuje lasy tropikalne w  Ghatach Zachodnich. Żyje w małych grupach. W wyniku wylesiania poszczególne populacje są od siebie izolowane, co może prowadzić do niepożądanego chowu wsobnego i zmniejszenia żywotności populacji. Szacuje się, że na wolności żyje mniej niż 2500 dorosłych osobników.  Jest wpisany jako zagrożony w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Swoją nazwę otrzymał od srebrnych włosów wokół głowy, które przypominają lwią grzywę.

  Gibon białolicy zamieszkuje lasy tropikalne północnego Wietnamu i Laosu. Żyje w grupach rodzinnych składających się z jednego samca, jednej samicy i ich młodych. W koronach drzew porusza się za pomocą długich kończyn przednich.

  Samiec jest czarny z białymi policzkami. Samica jest żółto-brązowa z białymi i czarnymi oznaczeniami na głowie. Samica rodzi jedno młode, które początkowo jest ubarwione jak matka. Po sześciu miesiącach zmienia kolor na czarny. U dorastających samic czerń zmienia się z powrotem na żółto-brązową. Jest jednym z najbardziej zagrożonych gibonów i jest także wpisany w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

  Oprócz naczelnych, w nowych ekspozycjach będą mieszkały jeszcze inne gatunki, które dotychczas jeszcze nie były hodowane w Zoo w Ostrawie. W pawilonie Wanderu oprócz makaków zwiedzający zobaczą tupaje północne, strzelca szorstkołuskiego i eblefara tygrysiego. Natomiast w Świątyni Gibonów zobaczą wiewiórki chińskie, jaszczurki krokodylowe oraz kardynałki chińskie. W zewnętrznym wybiegu razem z gibonami znajdują się jelonki bengalskie.

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.