Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ogłosiło konkurs grantowy dla Polonii i Polaków za granicą dotyczący dofinansowania wydarzeń polonijnych w 2022 r. Stowarzyszenie na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 440 100,00 zł.

  Dla kogo

  O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe – organizacje polonijne zarejestrowane poza granicami Polski;
  • Grupy nieformalne – grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Polski.

  Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć jeden wniosek.

  Dotacja

  Maksymalna kwota dotacji wynosi:

  • 9 000,00 PLN dla organizacji polonijnych zarejestrowanych poza granicami Polski;
  • 4 000,00 PLN dla grup nieformalnych działających poza granicami Polski.

  Od wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, tj. najmniej 5% wartości dofinansowania.
  Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

  Dodatkowe punkty premiujące będą za wniesienie wkłady własnego w wysokości 10% – 10 pkt.

  Obszar terytorialny

  Obszar terytorialny realizowanych grantów:
  Europa (obszar Unii Europejskiej i W. Brytanii), Ameryka Północna i Ameryka Południowa.

  Terminy

  Termin realizacji projektów: 16 sierpnia – 10 grudnia 2022 r.

  Wnioski można składać 30 lipca 2022 na adres mailowy: wnioski@swp.org.pl

  Wyniki konkursu

  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 16 sierpnia 2022 r.
  na stronie www.wspolnotapolska.org.pl.

  Pytania

  Dodatkowych pytań udzieli:
  Iwona Tarnogórska-Sulik tel. 22 556 90 57, e-mail: i.tarnogorska@swp.org.pl

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach organizatora.

  Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

  13 lipca 2022 roku o godzinie 15.00 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne online dotyczące konkursu dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji organizacji pozarządowych działających na terenie Europy, Ameryki Południowej i Północnej działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Szczegóły dostępne są tutaj.

  Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.