REGION / Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku na Uniwersytecie Ostrawskim zostanie otwarty nowy kierunek studiów – stomatologia.

– Problem braku dentystów nie jest problemem tylko w naszym województwie, ale ma zasięg ogólnokrajowy. Wierzę, że Uniwersytetowi Ostrawskiemu uda się uzyskać niezbędną akredytację, dzięki czemu liczba absolwentów stomatologii będzie rosła z roku na rok. Trzeba też mieć nadzieję, że po ukończeniu studiów nowi dentyści będą szukać pracy głównie w województwie morawsko-śląskim. Obecna sytuacja, w której wiele osób nie ma własnego dentysty, jest nie do utrzymania. Stomatologia na Uniwersytecie Ostrawskim musi dysponować sprzętem i wyposażeniem najwyższej jakości, odpowiadającym najnowocześniejszym placówkom medycznym. Dlatego wspólnie z miastem Ostrawa wesprzemy finansowo nowy kierunek – powiedział hetman województwa morawsko-śląskiego Ivo Vondrák.

Projekt finansowo wspiera województwo i miasto Ostrawa

Województwo przekaże Uniwersytetowi Ostrawskiemu na ten cel 14,3 mln koron. Taką samą kwotą projekt wesprze miasto Ostrawa.

– Od kilku lat zabiegamy o utworzenie kierunku studiów stomatologia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Ostrawskiego, ale dopiero u obecnego kierownictwa wydziału znaleźliśmy pełne zrozumienie i odpowiednią reakcję. Mamy świadomość, że jest to bardzo złożony projekt pod względem kadrowym, finansowym i organizacyjnym, a praca, jaką zespół Wydziału Lekarskiego wykonał do tej pory w jego przygotowaniu, zasługuje na uznanie – dodał burmistrz Ostrawy Tomáš Macura.

Przygotowania w toku

Na nowym kierunku w Ostrawie będzie mogło studiować do 20 studentów na roku. Przyszli stomatolodzy będą mieli do dyspozycji nowoczesne zaplecze, również pomieszczenia dydaktyczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie będą imitować typowy gabinet stomatologiczny, z fotelami dentystycznymi i odpowiednim nowoczesnym sprzętem.

– Już w zeszłym roku Uniwersytet Ostrawski rozpoczął przygotowania do otwarcia nowego projektu stomatologii, dokumentacja akredytacyjna została złożona w styczniu 2022 r. i obecnie jest poddawana ocenie zewnętrznej, w tym przez Ministerstwo Zdrowia. Naszym celem jest, aby pierwsi studenci rozpoczęli naukę stomatologii w Ostrawie już we wrześniu tego roku. Jeśli będzie to rok później, czyli we wrześniu 2023 r., to i tak uznamy to za sukces, biorąc pod uwagę złożoność całej sprawy – powiedział Rastislav Maďar, dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Ostrawie.

Całkowity koszt szacuje się na ponad 40 mln koron.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.