REGION / Wczoraj przyjechał na Zaolzie z wizytą Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.

Swoją wizytę rozpoczął od uroczystości zakończenia roku szkolnego w polskiej szkole w Błędowicach.

Minister Tomasz Rzymkowski oraz konsul generalan RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz z uczniami dziewiątej klasy błędowickiej szkoły polskiej

– Bardzo mnie cieszy moja obecność wśród was. To był na pewno bardzo trudny rok dla nas wszystkich w Polsce i w Czechach w związku z pandemią COVID-19 – powiedział na początku minister Tomasz Rzymkowski.

Minister nagrodził też najlepszego ucznia. W tym roku tytuł ten przypadł Michaeli Kristen, która została nagrodzona nie tylko za pracę na lekcjach, ale też za udział w konkursach oraz chęć niesienia pomocy.

List ministra Przemysława Czarnka

W związku z jubileuszem 110-lecia szkoły wiceminister odczytał list gratulacyjny ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Doceniając działalność oświatową szkoły, kieruję wyrazy uznania dla wszystkich osób współuczestniczących w podtrzymaniu znajomości języka polskiego oraz polskiej tożsamości narodowej. Państwa aktywna obecność przyczynia się do popularyzacji polskiej kultury i tradycji w Republice Czeskiej – napisał minister Przemysław Czarnek.

Występy uzdolnionych uczniów

Uroczystość była też wspaniałą okazją do prezentacji uzdolnionej młodzieży. W przygotowanym programie artystycznym wystąpili przedszkolacy i uczniowie. Podziwiać można było trio skrzypcowe, harfistkę, mażoretkę, recytatorów i śpiewaków. 

Nagrodzona nauczycielka

Nauczycielkę Helenę Indrową minister uhonorował Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości miasto Hawierzów reprezentowali prezydent Josef Bělica i jego zastępcy Jana Feberowa i Bogusław Niemiec.  

Spotkanie z przedstawicielami Centrum Pedagogicznego

Po wizycie w szkole w Błędowicach minister spotkał się z przedstawicielami Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego.

Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wziął też udział w roboczym spotkaniu Śląskiego Kuratorium oraz Czeskiej Inspekcji Szkolnej.

Najwyższe odznaczenia dla pedagogów z Zaolzia

Wieczorem minister spotkał się z przedstawicielami polskich placówek edukacyjnych oraz Macierzy Szkolnej, Związku Nauczycieli Polskich w RC czy Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Zaproszeni zostali też Helena Legowicz, prezes ZG PZKO, Mariusz Wałach, prezes Kongresu Polaków. Spotkanie miało miejsce w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie.

Tego wieczoru Medalem Edukacji Narodowej, najwyższym odznaczeniem resortu edukacji, zostali odznaczeni Barbara Smugała, dyrektor Polskiej Szkoły z Polskim Językiem Nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku, Janina Wałach, długoletnia nauczycielka w Polskiej Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni, Kazimierz Cieślar, były dyrektor Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Gródku oraz  Tadeusz Grycz, długoletni dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku.

Listy gratulacyjne otrzymała z rąk wiceministra Macierz Szkolna w Republice Czeskiej, Towarzystwo Nauczycieli Polskich, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Stonawie.

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.