INTERNET / Już jutro, 31 marca o godz. 15:00 wysłuchać będzie można drugiego panelu dyskusyjnego z cyklu „Nie wchodzi się dwa razy do tej samej Olzy. Stałość i zmienność. Rozmowy o poczuciu tożsamości, narodowości, polskości…”. Tym razem tematem będzie życie na skrzyżowaniu kultur.

  Dyskutować będą prof. Ewa Ogrodzka-Mazur i prof. Barbara Grabowska. Spotkanie poprowadzi Tomasz Wolff. Uczestnicy debaty będą szukali odpowiedzi na pytanie, czym jest tożsamość wielowymiarowa na Zaolziu i jak przejawia się w społecznej praktyce oraz jak wyglądają przemiany modelu tożsamości w społecznościach wielokulturowych na przykładzie Zaolzia.

  Poprzedni wykład

  Pierwszy panel dyskusyjny cyklu odbył się w zeszłym tygodniu. Pisaliśmy o nim tutaj, a kto nie był, a chce wysłuchać całość nagrania, to znajdzie je tutaj:

  Transmisja będzie przebiegać na profilu Konsulatu Generalnego w Ostrawie na Twitterze @PLinOstrava, Ambasady Polskiej w Pradze @PLinCzechia oraz profilach YouTube i Facebook „Głosu”.

  Dokładny program kolejnych paneli dyskusyjnych, jak i informacje o prelegentach podawaliśmy tutaj.

  (indi)

  Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

  Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka kultury i oświaty pogranicza polsko-czeskiego. Ekspert w zakresie pedagogiki społecznej oraz edukacji wielo- i międzykulturowej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów badawczych.

  Dr hab. Barbara Grabowska

  Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Sekretarz redakcji czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Od 1989 roku uczestniczy w pracach Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości i socjalizacji młodzieży w środowiskach wielokulturowych. Autorka monografii poświęconej młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej. Ekspert Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.