E-mail: nina@zwrot.cz

  W celu przybliżenia zagadnień dotyczących polskiej tożsamości narodowej w perspektywie zbliżającego się spisu powszechnego na terenie Czech przygotowano cykl 3 konferencji on-line poświęconych nie tylko poczuciu narodowości, ale również zachowaniu tożsamości w środowisku wielokulturowym.

  Pierwszego panelu dyskusyjnego pt. „Mało nas, dużo nas…
  O poczuciu więzi z krajem przodków” można posłuchać już jutro, w środę 24 marca o godz. 15.00, drugiego pt. „Życie na skrzyżowaniu kultur31 marca o godz. 15.00 a ostatniego zatytułowanego „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków” 7 kwietnia o godz. 15.00.

  Wystąpią w nich wybitni polscy naukowcy zajmujących się problematyką polskich mniejszości narodowych. Głównym tematem dyskusji będzie zastanowienie się nad problemem interpretacji tożsamości oraz nad jej przemianami w społeczeństwie wielokulturowym, jakim jest Zaolzie.

  Sześciu wybitnych w swojej dziedzinie profesorów z polskich i czeskich uniwersytetów spróbuje rodzicom, pedagogom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie życia kulturalnego i oświatowego w zrozumieniu fenomenu wielowymiarowości znaczenia tożsamości narodowej w strefie przygranicznej.

  Transmisja będzie przebiegać na profilu Konsulatu Generalnego w Ostrawie na Twitterze @PLinOstrava, Ambasady Polskiej w Pradze @PLinCzechia oraz profilach YouTube i Facebook „Głosu”.

  Program panelu dyskusyjnego:

  Panel I
  24 marca
  godz. 15.00
  Paneliści: 
  – prof. Tadeusz Siwek 
  – prof. Jerzy Nikitorowicz 
  Moderator: red. Tomasz Wolff
  Temat: „Mało nas, dużo nas…
  O poczuciu więzi z krajem przodków”
  – Spisy ludności na Śląsku Cieszyńskim w historycznej perspektywie
  – Koncepcja interpretacji tożsamości Polaków – wielkozakresowość i wielowymiarowość, praktyczne przykłady rozwiązywania  napięć i konfliktów 
  Panel II
  31 marca
  godz. 15.00
  Paneliści
  – Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur 
  – Prof. Barbara Grabowska
  Moderator: red. Tomasz Wolff
  Temat: „Życie na skrzyżowaniu kultur”
  – Czym jest tożsamość wielowymiarowa na Zaolziu i jak przejawia się w społecznej praktyce 
  – Przemiany modelu tożsamości w społecznościach wielokulturowych na przykładzie Zaolzia 
  Panel III
  7 kwietnia
  godz. 15.00
  Paneliści
  – dr Stella Strzemecka 
  – prof. Halina Grzymała-Moszczyńska
  Moderator: red. Tomasz Wolff
  Temat: „Rozmowy na temat tożsamości z młodymi
  – czy potrzebujemy więzi z krajem przodków”
  – Rozmowy na temat tożsamości z dziećmi (czy, gdzie i jak rozmawiać o tych emocjach)
  – Stan rzeczy, refleksja psychologiczna, funkcjonalność i dysfunkcjonalność dyskursu o tożsamości – możliwe kierunki dalszych działań Państwa Polskiego, organizacji polonijnych i  szkół polskich  

  Osoby biorące udział w panelach dyskusyjnych:

  Prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska

  Jest profesorem psychologii z Krakowa (wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Ignatianum). Jest specjalistą psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji. Kierowała i współprowadziła dwie edycje warsztatów dla nauczycieli szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii (w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego). Prowadzi badania dotyczące Polaków w Norwegii.

  Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

  Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka kultury i oświaty pogranicza polsko-czeskiego. Ekspert w zakresie pedagogiki społecznej oraz edukacji wielo- i międzykulturowej. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów badawczych.

  Dr Stella Strzemecka

  Pracownik naukowy w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce migracji dzieci, w tym zagadnieniach adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości (m.in. adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii). Autorka pierwszej gry na temat poczucia tożsamości „Kameleon NEON. W poszukiwaniu ja.” Ekspertka kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?”.

  Dr hab. Barbara Grabowska

  Pracownik naukowy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Sekretarz redakcji czasopisma „Edukacja Międzykulturowa”. Od 1989 roku uczestniczy w pracach Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza. Specjalizuje się w zagadnieniach tożsamości i socjalizacji młodzieży w środowiskach wielokulturowych. Autorka monografii poświęconej młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej. Ekspert Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

  Dr hab. Tadeusz Siwek

  Jest Polakiem z Zaolzia i obywatelem Republiki Czeskiej. Z wykształcenia jest geografem. Studia ukończył w Bratysławie. Doktorat i habilitację uzyskał w Pradze. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ostrawskiego (prorektor tej uczelni w latach 2001-2004). W pracy naukowej zajmuje się m.in. sprawami narodowościowymi, problematyką tożsamości narodowej i regionalnej oraz kwestią granic etnicznych.

  Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

  Pedagog i profesor nauk humanistycznych. Jest kierownikiem Katedry Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (jego rektor w latach 2005–2012). Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN. Autor publikacji z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej. Inicjator i organizator cyklicznych konferencji z zakresu edukacji międzykulturowej.

  Tagi: , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Dla wszystkich miłośników tańca. W Suchej Górnej odbędą się warsztaty taneczne
   wrzesień262022

   Dla wszystkich miłośników tańca. W Suchej Górnej odbędą się warsztaty taneczne

   Widzów czeka gra kolorów, materiałów i dźwięków. Teatr Bajka przygotował niekonwencjonalną premierę
   wrzesień262022

   Widzów czeka gra kolorów, materiałów i dźwięków. Teatr Bajka przygotował niekonwencjonalną premierę

   Polska zaostrzyła przepisy wjazdu dla obywateli Rosji. Wyjątki m.in. dla dysydentów
   wrzesień262022

   Polska zaostrzyła przepisy wjazdu dla obywateli Rosji. Wyjątki m.in. dla dysydentów

   Dożynki w Trzanowicach. Korowód przejechał przez całą gminę [zdjęcia]
   wrzesień262022

   Dożynki w Trzanowicach. Korowód przejechał przez całą gminę [zdjęcia]

   Przed drugą turą wyborów senackich. Jak głosowano w gminach na Zaolziu?
   wrzesień252022

   Przed drugą turą wyborów senackich. Jak głosowano w gminach na Zaolziu?

   Inspirująca wystawa w Milikowie. Podziwiać można nie tylko rękodzieło
   wrzesień252022

   Inspirująca wystawa w Milikowie. Podziwiać można nie tylko rękodzieło

   Wybory samorządowe. Kto wygrał w twojej gminie? (aktualizacja)
   wrzesień242022

   Wybory samorządowe. Kto wygrał w twojej gminie? (aktualizacja)

   Wybory do senatu. Będzie druga tura! (aktualizowane)
   wrzesień242022

   Wybory do senatu. Będzie druga tura! (aktualizowane)

   REKLAMA

   REKLAMA

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.