POLSKA / Do końca roku organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Na ten cel przeznaczono 50 milionów złotych. Szczegóły przedstawił wczoraj pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, minister Jan Dziedziczak. Oferty można składać do 30 grudnia 2020 roku.

  Konkurs, ogłoszony w tej formule po raz pierwszy od lat, przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, zarejestrowane w Polsce. To one pośredniczą we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.

  Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w sześciu obszarach takich jak: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz nowy, utworzony w tym roku: budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

  Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku to 50 mln zł. Ponadto, na początku 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na letni wypoczynek polonijny. Ogólna kwota wsparcia działań polonijnych przez polski rząd w 2021 roku to ponad 100 mln zł. Pozostałymi środkami dysponować będą Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  Organizując konkurs, minister dużą wagę przywiązał do zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in:, zasady partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jeszcze przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne regulaminu, w których udział wzięły różne środowiska polonijne.

  Oferty będą oceniane przez komisję konkursową, a ocena będzie wsparta opiniami niezależnych ekspertów oraz właściwych ministerstw i placówek zagranicznych. W regulaminie konkursu ustalone zostały jasne zasady przyznawania dotacji, w szczególności kryteria wyboru projektów.

  Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt rocznie stanowi 2 mln zł. Nie ma limitu ofert na jedną organizację. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk polonijnych, w konkursie znalazła się możliwość przygotowania ofert dwuletnich, w obszarze „Media polonijne”.

  Nowym narzędziem jest również, możliwy w niektórych obszarach wsparcia, tzw. regranting, czyli narzędzie polegające na wyborze pozarządowego operatora, który będzie wspierał ze środków dotacji oddolne inicjatywy na poziomie lokalnym, o wartości do 7 tys. zł.

  Oferty można składać za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie internetowej: KONKURS

  PAI

  Tagi: ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.