OSTRAWA / W wakacje Tadeusz Grycz pożegnał się z Polską Szkołą Podstawową im. Jana Kubisza w Gnojniku i odszedł na emeryturę. Wczoraj konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz podziękowała mu za jego pracę na rzecz polskiego szkolnictwa na Zaolziu.

  Podczas spotkania wręczyła mu pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za wszystkie projekty edukacyjne i oświatowe realizowane przez Szkołę wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Ostawie. Przede wszystkim za budowę nowego przedszkola. – Tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Dyrektora projekt ten mógł zostać zrealizowany! – podkreśla konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

  W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie,  pragnę podziękować Panu Dyrektorowi za wieloletnią pracę, za troskę i trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodych Polaków dorastających poza granicami naszego kraju, w duchu przywiązania do polskiej tradycji, kultury i symboli narodowych.

  Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz

  – Zaproszenie od pani konsul było dla mnie miłym zaskoczeniem, zwłaszcza, że minęło kilka miesięcy od zakończenia mej pracy zawodowej. W bardzo miłej atmosferze przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia dotyczące polskiej szkoły i przedszkola w Gnojniku, w których ówcześni przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Ostrawie (Anna. Olszewska) czy Ambasady RP w Pradze (Barbara Bernatowicz) odegrali tak ważną rolę. Poruszyliśmy oczywiście i bardzo aktualne sprawy związane ze szkolnictwem Zaolzia czy też społeczeństwa w ogóle. Bardzo cenię sobie tego wyróżnienia i znowu podkreślam, że nic by się nie udało, gdybym wokół siebie nie miał ofiarnych, pracowitych współpracowników, rodziców – powiedział po uroczystości Tadeusz Grycz

  Spotkanie zostało zorganizowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie zarówno gościom jak i pracownikom urzędu konsularnego.

  Tagi: , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.