PRAGA / Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau spotkał się wczoraj z czeskim ministrem spraw zagranicznych Tomášem Petříčkiem.

  – Ministrowie rozmawiali nt. kwestii dwustronnych, w tym planowanych konsultacji międzyrządowych i spotkania Forum Czesko-Polskiego, oraz zagadnień dot. współpracy regionalnej, bezpieczeństwa i relacji transatlantyckich – poinformowało na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

  https://twitter.com/MSZ_RP/status/1311654361744003073

  Zbigniew Rau przypomniał, że ostatnio był na Hradczanach jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu.

  – Cieszę się, że jedna z pierwszych wizyt ministra Raua jako ministra spraw zagranicznych odbywa się właśnie tutaj w Pradze. Nie po raz pierwszy jest w naszym pięknym mieście, ale po raz pierwszy jako minister spraw zagranicznych Polski – powiedział na konferencji prasowej po rozmowach minister Tomáš Petříček. Dodał, że Polska jest dla Czech wyjątkowym partnerem.

  Zamknięcie granic nie jest w interesie obu państw

  – Zamknięcie granic, tak jak było na wiosnę, nie leży w naszym interesie. Wspólnie z ministrem Rauem zgodziliśmy się co do tego i myślę, że w całej UE panuje zgoda w tym temacie – wyjaśnił czeski minister spraw zagranicznych.

  Kłopotliwa kopalnia Turów

  Zdradził, że rozmawiano również o trudnych tematach, m.in. o kopalni Turów. Poruszono też temat Forum Czesko-Polskiego. – Umówiliśmy się na jego jak najszybsze zorganizowanie, które teraz ogranicza tylko pandemia COVID-19 – powiedział minister Petříček.

  – Jeśli chodzi o inwestycję w Turowie, zdając sobie sprawę, jak jest to istotna sprawa poruszająca czeską opinię publiczną, szczególnie teraz w czasie wyborczym, zgodziliśmy się co do tego, że niezależnie od kroków formalno-prawnych podjętych przez stronę czeską, istnieje, wynika to także z kalendarza procesowego, możliwość do zawarcia ugody między naszymi państwami – powiedział minister Zbigniew Rau.

  Wskazał, że inwestycja po polskiej stronie została przeprowadzona zgodnie z polskim prawem, ale także prawem unijnym. – Warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń było zabezpieczenie strony czeskiej przed obniżeniem poziomu wód gruntowych – przyznał minister Rau.

  Zabezpieczeniem był warunek zbudowania kurtyny sięgającej do 180 metrów w głąb po polskiej stronie tak, żeby nie dopuścić do odpływu czeskich wód na polską stronę. Budowa takiej kurtyny została rozpoczęta pod koniec roku 2019, obecnie wykonano 70 procent, budowa zostanie ukończona we wrześniu 2021 roku.

  Sytuacja na Białorusi

  Kolejnym tematem była sytuacja na Białorusi. – Zgodziliśmy się, że oba kraje powinny wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi – wyjaśnił Petříček, dodając, że kwestie te oba kraje będą utrzymywały jako priorytetowe w polityce zagranicznej Unii Europejskiej.

  Grupa Wyszehradzka

  Wizyta służyła także przeglądowi działań w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w kontekście sprawowania przez Polskę przewodnictwa (1 lipca 2020 – 30 czerwca 2021).

  – Grupa Wyszehradzka, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 30-lecie, wielokrotnie dowiodła swojej skuteczności. Dla Polski ten format współpracy stanowi kluczowy element wzmacniania pozycji regionu i naszych krajów w Europie – podsumował minister Zbigniew Rau, omawiając rezultaty dotychczasowych działań w ramach polskiej prezydencji w V4.

  W odniesieniu do  współpracy regionalnej rozmawiano również o Inicjatywie Trójmorza, która interesuje stronę czeską m.in. w kontekście rozwoju strategicznych projektów infrastrukturalnych.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.