Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  BRAZYLIA/ Szymon Kossobudzki żył w latach 1869 – 1934. Był lekarzem, ale także publicystą, poetą i działaczem społecznym. Był działaczem polonijnym w Brazylii, jednak nim tam trafił wraz z żoną w 1905 roku, udzielał się w Warszawie w ruchu narodowym, za co został zesłany na Ural.

  Pochodził z rodziny Kossobudzkich, herbu Pobóg od XV wieku osiadłych w Kossobudach – wsi na Mazowszu. Uczył się w gimnazjum gubernialnym w Płocku, później w Warszawie, gdzie przenieśli się jego rodzice. Studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i już tam związał się z akademickim ruchem niepodległościowym.

  Na 5 lat na Ural został zesłany za udział w manifestacji narodowej w 1894 roku. Studia medyczne dokończył w Kazaniu. A po powrocie do Polski znów zajmował się działalnością niepodległościową. Był lekarzem działaczy z otoczenia Piłsudskiego.

  Do Brazylii wyjechał w obawie przed represjami za udział w rewolucji 1905 roku. Stał się tam w 1912 roku współzałożycielem Wydziału Medycyny Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurtybie. Pracował jako ordynator miejskiego szpitala.

  Najzdolniejszy chirurg w Paranie

  W Ameryce Południowej zasłynął nie tylko jako jako lekarz (uważano go za jednego z najzdolniejszych chirurgów w Paranie), ale i jako działacz polonijny, a także publicysta. Pisał dla periodyków naukowych artykuły dotyczące chirurgii, będące wynikiem jego badań naukowych i praktyki lekarskiej. Ale dał się poznać także jako poeta i tłumacz poezji brazylijskiej na język polski. Wydał tomik poezji własnych i przekładów „Tu i tam”.

  Jako działacz polonijny został prezesem Centralnego Związku Polaków w Brazylii. W czasie pierwszej wojny światowej był prezesem założonego w 1912 roku Komitetu Obrony Narodowej. Był prezesem Zjednoczenia Polskich Organizacji Niepodległościowych Ameryki Południowej, a w roku 1919 został prezesem nowo powstałego Związku Polskich Demokratów.

  Za zasługi na polu pracy niepodległościowej 1928 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1929 był współzałożycielem i prezesem Polsko-Brazylijskiej Partii Republikańskiej, dzięki której do kongresu stanowego w Paranie udało się wprowadzić dwóch deputowanych polskiego pochodzenia.

  Zajmował się też kulturą i rozwojem oświaty wśród ludności polskiego pochodzenia, więc wiele szkół jest jego imienia. Występował w Teatrze Ludowym w Kurytybie, a także napisał jednoaktową sztukę z okazji rocznicy powstania listopadowego. Jego żona Halina była natomiast założycielką Towarzystwa Kultury Teatralnej w Kurytybie.

  (indi)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
   Sierpień032020

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
   Sierpień032020

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

   I byłoby po Gorolskim Święcie
   Sierpień032020

   I byłoby po Gorolskim Święcie

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
   Sierpień032020

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
   Sierpień032020

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
   Sierpień032020

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
   Sierpień032020

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test