OSTRAWA / Kwestią finansowania rewitalizacji terenów, które ucierpiały na skutek długoletniej eksploatacji węgla i forsowaniem wspólnych interesów w Brukseli zajmowali się przedstawiciele województwa morawsko-śląskiego i ich goście z województwa śląskiego, największego regionu górniczego w Unii Europejskiej.  

Na czele polskiej delegacji stał marszałek Jakub Chełstowski, któremu podczas pobytu w naszym województwie towarzyszył hetman Ivo Vondrák. UE bowiem nosi się z zamiarem wesprzeć regiony, które w negatywny sposób odczuwają skutki restrukturalizacji przemysłu ciężkiego. Przejście na bardziej ekologiczną gospodarkę dotyczy w Europie 108 regionów węglowych, wśród których UE zamierza podzielić kwotę 100 miliard eur.

– Z pieniędzy europejskich zamierzamy uzyskać dla naszego województwa jak najwięcej. (…) Przygotowujemy projekty, żebyśmy mogli pokazać, że posiadamy konkretną wizję. Współpracujemy z gminami, szkołami wyższymi i strefą prywatną, żeby odejście naszego regionu od węgla było jak najbardziej udane – zasugerował hetman Vondrák.

Wspólnie z gośćmi z Polski przedstawiciele województwa morawsko-śląskiego zwiedzili ostrawskie Dolne Witkowice, będące przykładem udanej transformacji byłej strefy przemysłowej oraz IT4Innovations, siedzibę najsprawniejszego centrum komputerowego w Republice Czeskiej. Polacy mieli również możliwość obejrzeć miejsca w Karwińskiem, gdzie jeszcze niedawno wydobywano węgiel. 

Ivo Vondrák zapewnił, że z Karwińskiego stanie się atrakcyjne miejsce zapewniające ekonomiczny rozwój regionu i oferujące propozycje kreatywnego spędzania wolnego czasu. Według niego udaje się ograniczać emisje dużych zakładów przemysłowych, jednak współpraca z polską stroną jest niezbędna.

– Cieszę się, że polskie ministerstwo środowiska  naturalnego uruchomiło program Czyste Powietrze, w ramach którego przeznaczy na wymiany pieców w polskich domach w przeliczeniu 600 miliard koron. Efekty polskich działań będą wprawdzie widoczne dopiero około roku 2030, ale lepiej później niż wcale –  stwierdził dalej hetman Vondrák. 

Dodał, że dla województwa morawsko-śląskiego inspirację stanowi Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach, która w zeszłym roku została uznana za najlepszą w Europie i drugą na świecie (po Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Dotychczas pozyskano 390 firm, które dotąd utworzyły ponad 80 tysięcy miejsc pracy.

(gam)

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test