CIESZYN / Na pierwsze w tym roku „Spotkanie Szersznikowskie” zaprasza Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Odbędzie się w środę 29 stycznia o godz. 17.00. Zostało zatytułowane „Zabawa z dawna oczekiwana, czyli towarzyskie rozrywki salonowe XIX wieku”. Prelegentem będzie historyk Agnieszka Górecka – Przywara. 

Prelekcje odbywają w muzeum cieszyńskim w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyjątkiem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17.00. Udział w wykładach jest bezpłatny.   

Ksiądz Leopold Jan Szersznik

Cykl wykładów nazwano na cześć wybitnej osobistości i jednego z największych cieszaniaków, jakim był bez wątpienia ksiądz, naukowiec i muzealnik Leopold Jan Szesznik. Urodził się w 1747 roku w Cieszynie. Od 1776 roku pracował jako nauczyciel retoryki i poetyki w cieszyńskim gimnazjum. W 1787 roku został jego prefektem.

Po pożarze Cieszyna w 1789 roku kierował odbudową miasta. W następnym roku w swoich ogrodach przy Frysztackim Przedmieściu udostępnił dla mieszkańców nadolziańskiego grodu ogród botaniczny. Jako pierwszy w Cieszynie prowadził badania naukowe we wszystkich niemal dziedzinach ówczesnej nauki, od mineralogii, prehistorii i archeologii, po studia nad językiem.          

W 1802 roku Szersznik udostępnił społeczeństwu Cieszyna swoje gromadzone od lat zbiory muzealne oraz bibliotekę. Stworzył też z własnych środków fundację potrzebną na jej utrzymanie. Było to najstarsze muzeum publiczne w obecnej Polsce. Zbiory te przechowywane są przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego, księgozbiór Szersznika tworzy podstawę Książnicy Cieszyńskiej. W 1810 roku opublikował leksykon artystów i uczonych związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, który zachował aktualność do dzisiaj. 

Dla zachowania pamięci

Zmarł w 1814 roku w rodzimym Cieszynie. Jego imię nosi jedna z ulic cieszyńskich. W 2002 roku na dziedzińcu MŚC z okazji 200. rocznicy tej placówki muzealnej odsłonięto tablicę upamiętniającą jej założyciela. Cztery lata później z inicjatywy Krzysztofa Szelonga, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, umieszczono w Parku Pokoju przy muzeum pomnik Szersznika.  

Ponadto zachowaniu pamięci o wybitnym cieszaniakowi służy Nagroda imienia ks. Leopolda Jana Szersznika – najwyższe wyróżnienie samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury, przyznawane corocznie od 2002 roku. Nadmienić jeszcze należy, że w 2006 roku nagrodę tę otrzymał Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC. 

(gam)

Tablica pamiątkowa na dziedzińcu MŚC
Pomnik Leopolda Szersznika w Parku Pokoju

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test