Informacje dla Polaków w Czechach! Codziennie nowe informacje!    Sytuacja epidemiologiczna w RC 22 listopada: 1 509 nowych zakażeń    Sklepy w Czechach zamknięte w niedzielę    Obowiązkowy home office    Zakaz wychodzenia nocnego w Czechach

OSTRAWA / Kiedy w 2008 roku weszła w życie ustawa o Karcie Polaka, mogli się o nią ubiegać wyłącznie obywatele 15 państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Osoby te nie posiadały obywatelstwa polskiego, więc mogły w ten sposób zadeklarować przynależność do narodu polskiego i uzyskać niektóre z tego płynące korzyści.

Od tego czasu z możliwości uzyskania tego dokumentu skorzystało wielu Polaków, przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. Już 16 grudnia 2015 r. portal polonijny Słowo Polskie stwierdził, że w przeciągu ostatnich 8 lat Karta Polaka stała się jednym z najbardziej pożądanych dokumentów, o które ubiegają się osoby polskiego pochodzenia na Ukrainie.

– Nie zważając na trudy, z którymi zmagają się petenci, (…) ilość osób, chętnych do otrzymania Karty Polaka nie tylko nie zmniejsza się, lecz stale rośnie – podsumowało Słowo Polskie.

Milion Kart Polaka dla Polaków mieszkających na Ukrainie

– Polska wydała Ukraińcom ponad milion Kart Polaka, którzy po roku mogą stać się polskimi obywatelami – napisał portal Dziennik Polski w dniu 21 maja b. r., odwołując się na Olega Mandiuka, konsula generalnego Ukrainy w Krakowie.

Liczba Polaków na terenie państwa ukraińskiego według oficjalnych danych waha się od 144 tysięcy do 900 tysięcy. Nieoficjalnie liczba osób tej narodowości na Ukrainie szacowana jest podobno nawet na 2 miliony. 

Podobnie ma się sprawa z Polakami na Białorusi. – Pracownicy centrów wizowych mówią, że co roku wzrasta liczba chętnych. Również najmłodsze pokolenie Białorusinów o korzeniach z ziem należących przed wojną do Polski stara się nie stracić możliwości uzyskania tego dokumentu – poinformowała na swoim portalu stacja telewizyjna Biełsat 12 lipca 2017 roku.

– Od początku roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło już prawie tysiąc siedemset wniosków o Kartę Polaka. Z roku na rok dokument cieszy się coraz większym zainteresowaniem – podała do wiadomości TVP3 Białystok z  4 lipca 2019 roku.

Według białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 tysięcy mieszkańców tego kraju stanowią Polacy. Według nieoficjalnych statystyk w granicach Białorusi może mieszkać nawet ponad milion Polaków, którzy stanowią drugą po Rosjanach pod względem liczebności tamtejszą mniejszość narodową.

Czy Karta Polaka zainteresuje rodaków z Brazylii? 

Od 14 lipca b. r. o Kartę Polaka mogą wnioskować Polacy z całego świata. W związku z tym coraz częściej mówi się o Brazylii, gdzie znajduje się trzecie największe skupisko naszych rodaków za granicą (po USA i Niemczech). Pierwsi Polacy, których liczbę oszacowuje się na ok. 1,8 miliona, zaczęli osiedlać się w tym kraju już przed 150 laty.

Część z nich może skłonić do przyjazdu nad Wisłę fakt, iż polska gospodarka cieszy się w świecie dobrą renomą, a w krajach takich, jak Brazylia czy Argentyna panuje polityczny chaos i gospodarczy kryzys. 

A czy zaciekawi Polaków z Zaolzia? 

Prawo do uzyskania tego dokumentu mają oczywiście również Polacy z Zaolzia. Wszyscy zainteresowani jego otrzymaniem powinni zgłosić się do najbliższego Konsulatu RP, czyli w Ostrawie.

Mogą też udać się w poniedziałek 9 grudnia do siedziby Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie, gdzie w biurze na 1. piętrze w godz. od 14.00 do 18.00 został zaplanowany dyżur konsularny. Wszelkie postępowanie związane z uzyskaniem tego dokumentu jest bezpłatne. 

Dzięki tej karcie Polacy mieszkający na stałe poza granicami Polski nie potrzebują na przykład w wypadku podjęcia pracy lub działalności gospodarczej w Polsce posiadać zezwolenia, przysługuje im prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, mogą w Polsce studiować, podróżować w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych ze 37% ulgą lub darmowo zwiedzić ok. 20 muzeów państwowych.

Ponadto są zwolnieni z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej, z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, rozpatrzenia i wydania zezwolenia na pobyt. Oprócz tego przysługuje im prawo do jeszcze innych świadczeń. Szczegółowe informacje o Karcie Polaka można znaleźć na www.ostrawa.msz.gov.pl

(gam)

Komentarze


Czytaj również


Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru
Wrzesień062020

Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru

Z „szuflody” na płytę. Pierwszy solowy projekt Tomasza Tomanka z Blafu
Listopad232020

Z „szuflody” na płytę. Pierwszy solowy projekt Tomasza Tomanka z Blafu

Karty Polaka do odbioru w konsulacie wraz z upominkiem
Listopad232020

Karty Polaka do odbioru w konsulacie wraz z upominkiem

Pomnik Smoka Wawelskiego i Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka stanie na skrzyżowaniu ulic w Bielsku-Białej
Listopad232020

Pomnik Smoka Wawelskiego i Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka stanie na skrzyżowaniu ulic w Bielsku-Białej

Całkiem przyziemne działania bociana
Listopad232020

Całkiem przyziemne działania bociana

Od dzisiaj w Czechach IV stopień zagrożenia epidemicznego. Zobacz, co się zmienia
Listopad232020

Od dzisiaj w Czechach IV stopień zagrożenia epidemicznego. Zobacz, co się zmienia

Na cieszyńskim rynku będzie można zaopatrzyć się w świąteczne rękodzieło
Listopad232020

Na cieszyńskim rynku będzie można zaopatrzyć się w świąteczne rękodzieło

O Bronisławie Piłsudskim – zesłańcu, wybitnym Polaku i człowieku wyprzedzającym swoje czasy
Listopad222020

O Bronisławie Piłsudskim – zesłańcu, wybitnym Polaku i człowieku wyprzedzającym swoje czasy

Spacery ze Zwrotem: kościół św. Jana Chrzciciela w Brennej
Listopad222020

Spacery ze Zwrotem: kościół św. Jana Chrzciciela w Brennej


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test