CIERLICKO / W sobotę obchodzono w Domu Polskim Żwirki i Wigury na Kościelcu dwie doniosłe rocznice. Przed 25 laty, 10.09.1994, oddano do użytku pierwszy Dom Polski na Zaolziu, który miał i ma służyć wszystkim zainteresowanym. Przed 20 laty, 1.05.1999, swój pierwszy „lot” zrealizowali panowie z Klubu Wspaniałych Mężczyzn Bez Latających Maszyn.

Spotkanie towarzyskie zagaił prezes MK PZKO Cierlicko Kościelec a zarazem Mistrz Ceremonii KWMBLM – Tadeusz Smugala.

W Domu Polskim ma swoją siedzibę MK PZKO Cierlicko Kościelec, MK PZKO Stanisłowice, Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Żwirki i Wigury. Spotykają się w Domu i działają : Klub Kobiet i Seniora, KWMBLM, Klub Współczesnej Kobiety , Klub Młodych WGROCIESTANKOSIA.

Dom Polski jest zawsze otwarty dla Drużyny Harcerskiej Żwirki iWigury z Cierlicka czy uczniów Cierlickiej podstawówki. Właśnie przedstawiciele klubów działających w Domu Polskim i przedstawiciele harcerzy oraz szkoły wspólnie wznieśli toast za „zdrowie” Domu Polskiego i wszyscy obecni z chęcią odśpiewali: „Sto lat niech stoi nam… dom”.

Uroczyste spotkanie w DP ŻiW było spotkaniem klubów i organizacji działających w Domu, było to spotkanie wielogeneracyjne – od harcerzy po seniorów. W trakcie spotkania Kapitan KWMBLM Czesław Glac w prezentacji wideo przedstawił osiągnięcia i działania klubu.  

W mini recitalu wystąpiła Irena Włosok – nauczycielka z naszej szkoły w Cierlicku.

Spotkanie się raczej udało, skoro drzwi naszego Domu zamykano o 3 nad ranem. Ja tam byłem, lampkę wina z Kapitanem wypiłem….

Tadeusz Smugala, prezes MK PZKO Cierlicko Kościelec, Mistrz Ceremonii KWMBLM

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.