TRZYNIEC / Przed inauguracją Festiwalu PZKO, zorganizowanego przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Trzyńcu w sobotę 25 maja, odprawione zostało w kościele ewangelickim nabożeństwo ekumeniczne.

Wzięli w nim udział goście oficjalni, wśród nich ambasador RP w Pradze Barbara Ćwioro, konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, senator RP Andrzej Pająk, posłanka Parlamentu RC Pavla Golasowská, senator RC Jerzy Cieńciała, prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat.

Liturgię słowa i modlitwy przeprowadził senior Trzynieckiego Senioratu Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania Bohdan Taska. Kościół rzymskokatolicki reprezentował ks. Adam Rucki, wikariusz biskupa ds. powołań Diecezji Ostrawsko-Opawskiej. – Jego osoba jest dosyć blisko związana z Trzyńcem i z historią spotkań ekumenicznych jeszcze w czasach totalitaryzmu. Jestem wdzięczny, że właśnie ks. Adam jest tu dziś z nami – przedstawił go Bohdan Taska.

Ważnym elementem uroczystości było nadanie honorowego obywatelstwa miasta Trzyńca in memoriam Bogusławowi Kokotkowi (16.6.1949-24.7.2016), pastorowi, radnemu, dziennikarzowi (był m.in. wieloletnim współpracownikiem „Zwrotu”), za jego wielki wkład w rozwój miejscowej kultury, w harmonijne współżycie mieszkańców różnej narodowości i wyznania. Podczas odczytywania jego życiorysu przypomniano, że najwyższym odznaczeniem, nadanym mu w marcu 2016 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, był Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polaków w RC, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych.

Aktu nadania honorowego obywatelstwa Trzyńca dokonała prezydent miasta Věra Palkovská, która podkreśliła, że jest to najwyższe odznaczenie, jakie można otrzymać od miasta. – Dobrze wiedział, że o harmonijne współżycie trzeba się troszczyć, trzeba je ochraniać, ponieważ zawsze byli i będą ludzie, którzy je naruszają. Pan Bogusław Kokotek kultywował nawet politykę komunalną i był dowodem na to, że politykę można robić przyzwoicie, odpowiedzialnie i dla ludzi. Zło zawsze było, jest i będzie, ale pan Kokotek zawsze robił wszystko, aby złu nie ustąpić, tłumić je i walczyć przeciw niemu. I utwierdzał wszystkich w przekonaniu, że dobro zawsze w końcu jest ponad złem – mówiła Věra Palkovská.

Przypomniała również, że Bogusław Kokotek zawsze miał uśmiech na twarzy, potrafił pocieszyć i starał się pomóc. Zapewniła, że nie tylko ona będzie kontynuować jego duchowe dziedzictwo. Na uroczystości obecna była żona Anna Kokotkowa, która odebrała z rąk prezydent miasta honorowe obywatelstwo in memoriam, i rodzina Bogusława Kokotka oraz przedstawiciele władz miasta. Miasto Trzyniec objęło patronat nad Festiwalem PZKO.

Temat wolności i wdzięczności rozwinął w swym kazaniu biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania Tomáš Tyrlik. – W listopadzie upłynie trzydzieści lat od aksamitnej rewolucji, która spowodowała zmianę władz w naszym państwie – mówił. – Nasze społeczeństwa rozpoczęły drogę w kierunku wolności, wkraczając na drogę demokracji. Wierzę, że to wszystko działo się dzięki łasce Bożej. Żyjemy przez ostatnich trzydzieści lat w wolności religijnej. To wielki dar, ale zarazem wielka odpowiedzialność. Wolność to wartość, którą trzeba nam pielęgnować i bronić.

Wspominając Bogusława Kokotka, podkreślił, że był on człowiekiem w pełni przyjacielskim, bardzo wrażliwym, a także ugodowym. Budował mosty do ludzi i między ludźmi. Był aktywny w różnych dziedzinach życia religijnego, kulturalnego i społecznego.

Nabożeństwo uświetnił swym śpiewem Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik pod batutą Cezarego Drzewieckiego, na organach grał Tomasz Wacławek. Wspólna pieśń „Ojcowski dom” poprzedziła słowa ks. Adama Ruckiego, który nawiązał do tego tematu. Mówił o domu, gdzie człowiek czuje się bardzo dobrze, jest kochany, oczekiwany, wolny, naprawdę szczęśliwy. – Marzymy tutaj na ziemi o takim domu, rzucamy się w ramiona Jezusowi i tam znajdujemy ten prawdziwy dom – stwierdził.

– Mam wrażenie, że nasz kochany Boguś był takim przedłużeniem człowieczeństwa Jezusa na tej ziemi. Był twórcą dobra. Kiedy było źle, potrafił pocieszyć, dodać odwagi. On stwarzał dom. Możemy powiedzieć: był pięknym człowiekiem. Ojcowie Wschodu mówią: piękno zbawia świat. Piękni ludzie, którzy są napełnieni radością, miłością, pokojem, będą ratowali świat. Budujmy prawdziwy dom, warto na tej ziemi poświęcić się tej sprawie. Bądźmy piękni, bo piękno zbawia świat – zaapelował.

– Tchnij w nasze wnętrze swego Ducha Świętego, ducha radości, miłości, pokoju, cierpliwości, sprawiedliwości, dobroci, łagodności, abyśmy tam, gdzie przychodzimy, mogli rozlewać to bogactwo. Bo Ty potrzebujesz, Ojcze, nasze ręce, usta, nasze serce, by z miłością patrzyły, przemawiały, abyśmy słuchali sercem. I wówczas urzeczywistni się transfuzja nadziei, kiedy słuchamy zbolałych serc naszym sercem. Błogosław nam – odmówił ks. Adam Rucki modlitwę.

CR

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.