TRZYNIEC / Tradycyjnie już każdy Festiwal PZKO rozpoczyna się wspólnym występem chórzystów z całego Zaolzia. Nie inaczej było w tym roku.

Ok. trzystu chórzystów z piętnastu chórów śpiewało pod batutą Aleksandry Zeman, która na co dzień dyryguje chór żeński Melodia. Oprócz czeskiego i polskiego hymnu oraz pieśni Gaude Mater Polonia zabrzmiały dwa utwory opracowane specjalnie na tę okazję przez Karola Pykę.

Najpierw zabrzmiała piosenka „Dzień dobry biały ptaku”, do której słowa napisała Wanda Chotomska, zaś muzykę Adam Markiewicz. Publiczności festiwalowej zaprezentowali się również soliści – Anita Bielan i Daniel Wojnar z bystrzyckiego chóru szkolnego Crescendo oraz tenor Władysław Czepiec. Dzieci przygotowała do występu Danuta Cymerys. 

Później chórzyści wykonali pieśń „Biało-czerwony kraj” ze słowami Krzysztofa Drzewieckiego do muzyki Jacka Malinowskiego. Partie solowe zaśpiewali Aleksandra Morcinek oraz Filip Kasztura. 

Chórzyści wystąpili w białych i czerwonych koszulkach festiwalowych, które złożyły się w biało-czerwoną flagę.

To nie był jedyny biało-czerwony akcent Festiwalu. Tradycyjnie już w biało-czerwonych strojach wystąpili Gimnaści z MK PZKO Wędrynia. Ich piramidy zapierały dech w piersiach. 

Biel i czerwień widoczna była też w całej Werk Arenie.

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test