KARWINA / Dwudziestolecie działalności obchodzi grupa karwińskich plastyków 2 1 2. Ciekawą wystawę ich prac malarskich, rzeźbiarskich, ceramicznych oglądać można w Miejskim Domu Kultury w Karwinie-Nowym Mieście.

Grupę 2 1 2 (dwa jeden dwa, nie dwieście dwanaście), która nawiązuje do wcześniejszej grupy Parazol, stanowią Jarka Rybová, Walter Taszek, Jitka Gřešková, Romana Taszková, Dita Maruscáková. Jej historię przedstawiła podczas wernisażu wystawy we wtorek 2 kwietnia Jarka Rybová.

Razem z Walterem Taszkiem i Jitką Gřeškovą w latach 70. ubiegłego wieku rozpoczęli pracę w dziale propagacji karwińskiego Miejskiego Domu Kultury. Założyli tam Karwiński Salon, organizowali plenery przy fontannie na frysztackim rynku i dla dzieci w Parku Boženy Němcovej. Reperezentowali miasto na przygranicznych wystawach w Polsce.

W międzyczasie wyrosły dzieci i dołączyły do grupy, córka Waltera Taszka Romana oraz córka Jarki Rybovej Dita, dziś Maruscáková. Wszyscy mają wykształcenie plastyczne, a razem dziś liczą 300 lat. Łączy ich przyjaźń i wspólne zapatrywania na sztukę. Pierwsza wspólna wystawa grupy odbyła się w Karwinie w 1998 roku, kolejne w 2000 roku w Hawierzowie, w 2010 roku w Karwinie, w 2012 roku w Polsce w Rybniku.

W 2015 roku byli inicjatorami akcji Konwersacja poprzez sztukę, która stała się stałym projektem miasta, a której zadaniem jest zaznajamianie szerokich warstw społeczeństwa z artystami związanymi z regionem. Chodzi nie tylko o wystawy plastyków, ale i koncerty, prelekcje, przedstawienia.

Na wernisaż przybyli również przyjaciele i koledzy plastycy z Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków i dawnej Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, do których należał również Walter Taszek. Przypomnijmy, że w 2012 roku został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody konsula generalnego RP w Ostrawie za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Wystawa otwarta jest w sali Mánesa w Miejskim Domu Kultury w Karwinie-Nowym Mieście do 8 maja.

CR

Tagi: , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.