CIESZYN / O tym, że nawet w wiedzy trzeba zwalczać wszystkie napotkane przeszkody, będzie można dowiedzieć się już niebawem na Międzynarodowej Konferencji w Cieszynie. W ciągu dwóch dni, od 20 do 21 września, pracownicy naukowi Akademii WSB podsumują projekt o znamiennym tytule „Wiedza bez barier: innowacyjne metody nauczania dorosłych“.

Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie. Będą również delegacje z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy w Republice, Litewskiej i Stowarzyszenia RODACY w Republice Łotewskiej czy środowisk akademickich i edukacyjnych z kraju i zagranicy.

Za PZKO Magdalena Ćmiel wygłosi wykład na temat „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolziaków“. Drugiego dnia odbędzie się panel przeznaczony dla mediów, gdzie głos zabiorą również przedstawiciele wszystkich mediów zaolziańskich.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu „Wiedza bez barier“ powstał portal, który oferuje bezpłatny kompleksowy system kształcenia pozaformalnego dla dorosłych. – Głównym celem tego systemu kształcenia na odległość jest umożliwienie Polakom mieszkającym poza granicami kraju zapoznanie się ze współczesną polszczyzną, podstawami przedsiębiorczości i technologiami informatycznymi (m.in. obsługa komputera, smartfona, zakupy internetowe i bezpieczne przelewy bankowe, media społecznościowe) – podkreślają przedstawiciele Akademii WSB. Do grona twórców poszczególnych kursów zalicza się również PZKO.

kc

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test