REGION / W wieku 71 lat zmarł w niedzielę Eugeniusz Delong. Pochodził z Trzyńca, był członkiem Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mistrzowicach. W 2014 roku nominowany został przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowego do Rady Rządu RC ds. Mniejszości Narodowych, reprezentował polską mniejszość narodową w komisji dotacyjnej Ministerstwa Kultury RC.

Był orędownikiem jedności Polaków na Zaolziu, apelował o to w niejednym emotywnym przemówieniu na Zjeździe PZKO czy Zgromadzeniu Ogólnym Kongresu Polaków. Chociaż od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą, udzielił wywiadu naszej redakcji podczas ostatniego Gorolskigo Święta w Jabłonkowie. Był też obecny w październiku ubiegłego roku podczas uroczystego spotkania działaczy PZKO, którzy z okazji 70-lecia Związku wpisali się do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO.

Z wykształcenia był wuefistą, doktorat zrobił z psychologii. W regionie znany był jako działacz sportowy. Przez dwadzieścia lat pełnił funkcję szefa klubu piłkarskiego Walcownie Blachy we Frydku. Następnie na dziesięć lat został dyrektorem generalnym klubu hokejowego HC Stalownicy Trzyniec, którzy w 2011 roku zdobyli mistrzostwo kraju. Był również prezydentem drugoligowego klubu piłkarskiego FC Fotbal Trzyniec.

red

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test