Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

Wszystkim lubiącym pisać przypominamy, że trwa konkurs literacki miesięcznika „Zwrot”. Prace konkursowe można nadsyłać do końca lipca.

Do konkursu przyjmowane są prace w języku polskim, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowane i nienagradzane. Teksty konkursowe opatrzone godłem słownym należy wysłać w czterech egzemplarzach na adres redakcji „Zwrotu”. Równocześnie trzeba wysłać kopertę oznaczoną takim samym godłem, a zawierającą dane autora – imię, nazwisko, adres, e-mail i nr telefonu (uczestnictwo w konkursie traktowane jest również jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez redakcję).

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach – poezja i proza. Wyniki konkursu zostaną podane podczas uroczystego koncertu, który odbędzie się w październiku w czeskocieszyńskiej kawiarni Avion.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach www.zwrot.cz w zakładce O nas – regulaminy. Z uwagi na częste pytania dotyczące liczby nadsyłanych wierszy lub maksymalnej liczby stron w przypadku prac pisanych prozą informujemy, że jest ona dowolna z tym, że jury liczy na zdrowy rozsądek uczestników, zaś redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania również fragmentów prac konkursowych w publikacji pokonkursowej.

red

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test