BOGUMIN-SKRZECZOŃ / W piątek 29 grudnia w skrzeczońskim Domu PZKO odbyła się tradycyjna wigilijka Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, podczas której dostojnie pożegnano stary 2017 rok i uroczyście powitano nowy 2018 rok.

Oczywiście nie zabrakło świątecznie udekorowanej choinki, a na stołach były pomysłowo ozdobione świeczki. Wykonawcami tej rodzinnej świątecznej scenerii byli członkowie Koła Mariella i Stanisław Górniokowie.

Na wstępie ponad 50 uczestników imprezy przy fortepianowym akompaniamencie Ireny Szeligi wspólnie zaśpiewało wiązankę tradycyjnych kolęd. Należy tutaj także dodać, iż 26 grudnia na św. Szczepana skrzeczoński chór Hasło zaliczył występ z kolędami w miejscowym katolickim kościele podczas świątecznej mszy.

Przed tradycyjnym łamaniem opłatkiem wiceprzewodniczący Koła Gerhard Brzeźniak podziękował wszystkim za pomoc przy organizowaniu akcji Koła oraz przy utrzymaniu Domu PZKO, składając obecnym życzenia nowowoczne wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

I tym razem wigilijka była już tradycyjnie połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła, którym oprócz urodzinowych gratulacji wręczono skromne podarunki. Najstarszą obecną jubilatką była 90-letnia Stefania Kopiowa.

Obecny był także zasłużony członek Koła 80-letni Stanisław Górniok, który ponad 30 lat był członkiem zarządu Koła, ofiarnie pełniąc takie funkcje jak sekretarz, współtwórca i kierownik Izby Tradycji, kronikarz, członek komisji rewizyjnej Koła, pomagał przy odbudowie i adaptacji Domu PZKO i był jego gospodarzem.

Stanisław Górniok był ponadto długoletnim członkiem zespołu teatralnego Świt i popularnego zespołu estradowo-kabaretowego Andrusi. W 1973 roku był jednym z uczestników podpisania umowy o współpracy kulturalno-oświatowej skrzeczońskiego Koła z Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodkowskiej z Grodkowa w województwie opolskim, która trwa do dnia dzisiejszego.

Obecnie pełni funkcję kierownika rejonowych Koła i już ponad 50 lat jest członkiem skrzeczońskiego chóru mieszanego Hasło, a blisko 20 lat pełnił funkcję kierownika organizacyjnego tego zespołu. Posiada najwyższe pezetkaowskie odznaczenie – Zasłużony dla Związku I Stopnia – złota odznaka, po raz drugi z wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych.

Udział w imprezie wzięła również jubilatka Aleksandra Marrec-Sładeczek z mężem Claude, obecnie zamieszkała we Francji, która równocześnie uczestniczyła w spotkaniu klasowym po 35 latach od ukończenia dolnolutyńskiej podstawówki.

Dla wszystkich jubilatów gościnnie wystąpiła 18-osobowa kapela ludowa Kamraci z Kamratkami, działająca w MK PZKO Hawierzów-Błędowice. Kapela Kamraci powstała w 1989 roku, towarzysząc zespołowi regionalnemu Błędowice przy wszystkich jego występach, natomiast w 2007 roku powstała grupa śpiewacza towarzysząca zespołowi i nazwali się Kamraci z Kamratkami.

Obecnie kapela działa pod kierownictwem Henryka Bilana i ze swego bogatego repertuaru przedstawiła skrzeczoniakom piosenki ludowe Śląska Cieszyńskiego i z terenu dolańskiego poświęcone miłości, górnikom, a także tym, którzy zginęli podczas wojny.

Występ był przeplatany humorystycznymi opowiadaniami, a na zakończenie zespół zeprezentował noworoczne kolędy. Został nagrodzony gromkimi oklaskami w pełni zadowolonych uczestników wigilijki. W ten sposób zakończono w Skrzeczoniu kolejny rok aktywnej działalności pezetkaowskiej.

DG

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.