Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

CZESKI CIESZYN / Inwentaryzacja, rozliczenie podatkowe, nowe strony internetowe, projekty wysłane i te, które trzeba jeszcze napisać. Na trzecim z kolei a pierwszym w tym roku zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego omawianych tematów było sporo. Jednak dwie kwestie związane z wydarzeniami organizowanymi przez Zarząd Główny pociągnęły za sobą nieco dłuższą dyskusję, niż pozostałe punkty programu.

Oczywiście nie zabraniam panom zrobienia Dnia Kobiet, ale ja Dnia Kobiet organizować nie będę – stwierdziła prezes PZKO Helena Legowicz odnośnie organizowanego przez kilka ostatnich lat „Kwiatka dla pań” w ramach obchodów Dnia Kobiet.

Na spotkanie, które było formą podziękowania za pracę społeczną, zapraszane były przedstawicielki Klubów Kobiet MK PZKO i innych organizacji czy stowarzyszeń działających w regionie. Jednak jak przyznał Andrzej Suchanek, który w ZG zasiadał również w poprzedniej kadencji, spotkanie to w zasadzie organizowały panie, a rola panów polegała na obsłudze uczestniczek wydarzenia. Podjęto zatem decyzję, że imprezy tej w tym roku nie będzie.

Natomiast kolejna, w miarę nowa inicjatywa ZG, czyli konkurs Inicjatywy PZKO, będzie kontynuowany. – Nie chciałabym z tego rezygnować. Dzięki Inicjatywom wypływają działania Kół, które inaczej by nie wypłynęły – przedstawiła swoje zdanie prezes PZKO.

Dyskutowano natomiast nad terminem („Żeby Inicjatywy nie kolidowały z konkursem Tacy Jesteśmy organizowanym przez Kongres Polaków” – Lucyna Škňouřil) oraz formułą konkursu („Ograniczyłabym go tylko do inicjatyw” – Halina Szczotka). Termin gali, na której ogłoszone zostaną wyniki konkursu, ustalono na wrzesień, nowy regulamin Inicjatyw dotrze do Miejscowych Kół niebawem.

(ikz)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test