KARWINA / W Bibliotece Regionalnej przy Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie do 29 listopada oglądać można wystawę malarstwa „The best from BEST”, zorganizowaną z okazji 15-lecia Pracowni Sztuk Pięknych działającej w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej.

  Wystawa w Karwinie jest pierwszą prezentacją Pracowni poza granicami Polski. W Bibliotece Regionalnej swoje prace pokazuje 30 twórców. Okazją do rozmowy z nimi będzie finisaż wystawy 29 listopada o godz. 17.

  Pracownia Sztuk Pięknych obchodzi w tym roku swój jubileusz, została założona w Bielsku-Białej w 2002 roku. Na zajęcia odbywające się raz w tygodniu uczęszczają miłośnicy sztuki, twórcy nieprofesjonalni oraz mieszkańcy Bielska-Białej i okolic. Program jest zróżnicowany, dostosowany do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych malarzy.

  „Po piętnastu latach – czytamy w katalogu wystawy – Pracownia stała się jedną z najbardziej aktywnych na Podbeskidziu, a zainteresowanie zajęciami nieustannie wzrasta; obecnie w pracowni maluje około 30 osób. Pracownia skupia osoby bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych posiadające potrzebę tworzenia, osoby różnych zawodów godzące obowiązki rodzinne i zawodowe z pasją malowania”.

  Opiekę artystyczną i merytoryczną nad Pracownią sprawuje dr hab. Krzysztof Dadak, bielski malarz i grafik, nauczyciel malarstwa na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego i w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

  Powstające w Pracowni dzieła prezentowane są na wystawach. Odbyło się już w Bielsku-Białej i okolicy około 60 wystaw indywidualnych, z czego blisko połowa to wystawy debiutanckie, i 10 wystaw zbiorowych, zorganizowano 7 plenerów.

  Projekt „The best from BEST” otrzymał wsparcie finansowe w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.