Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

W sobotę obchodzi jubileusz życiowy prof. zw. dr hab. Karol Daniel Kadłubiec, DrSc., naukowiec, pedagog, animator życia społeczno-kulturalnego, powszechnie znany na Zaolziu znawca lingwistyki i folklorystyki.

Urodził się 22 lipca 1937 roku w Karpętnej, tam uczęszczał do szkoły ludowej. Naukę kontynuował w szkole wydziałowej w Bystrzycy nad Olzą i w Jedenastoletniej Szkole Średniej w Czeskim Cieszynie. Po maturze w 1955 roku zapisał się na Uniwersytet Karola w Pradze, studiował filologię słowiańską z wyszczególnieniem polonistyki i bohemistyki.

Swoje zainteresowania kierował także w stronę folkloru i folklorystyki. Jego opiekunem podczas pisania doktoratu i habilitacji był prof. Karel Horálek. Z inspiracji prof. Juliana Krzyżanowskiego zdobył następną habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. Z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy odebrał w 1994 roku tytuł profesora.

Życie zawodowe związał przede wszystkim z Uniwersytetem Ostrawskim, gdzie w 1991 roku zainicjował powstanie Katedry Polonistyki i Folklorystyki i został jej pierwszym kierownikiem. Obecnie jest emerytowanym profesorem Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.

W 1996 roku został również kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Filii w Cieszynie. Wykładał także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Bibliografia prac prof. Kadłubca obejmuje ponad 600 pozycji. Są to wydawnictwa monograficzne, rozprawy i studia poświęcone zagadnieniom folklorystyki i językoznawstwa i prace z pogranicza tych dziedzin.

Jest honorowym rektorem Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego, która z jego inicjatywy powołana została do życia w 2013 roku. Doprowadził do wydania książkowego „Dzienników z lat 1935-1945” oraz „Dzienników z lat 1945-1968” Jana Szczepańskiego, które opracował, opatrzył wstępem. Tom pierwszy sam przepisał, tom drugi uzupełnił też o przypisy.

Daniel Kadłubiec jest m.in. laureatem Nagrody Oskara Kolberga, Nagrody Jędrzeja Cierniaka I stopnia, Nagrody Stanisława Ligonia, Nagrody im. Wojciecha Korfantego, Nagrody „Polityki”, Śląskiego Szmaragdu. Został wyróżniony tytułem Honorowego Ślązaka Roku, zdobył tytuł i nagrodę Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju, nagrodę Cieszynit Uznania.

Pracę naukową łączył prof. Daniel Kadłubiec zawsze z działalnością społeczną. Angażował się zwłaszcza w pracy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W latach 1965-1995 był przewodniczącym Sekcji Folklorystycznej Zarządu Głównego PZKO. W swoim miejscu zamieszkania w Mistrzowicach jest od wielu lat prezesem Miejscowego Koła PZKO. 

Profesorowi Danielowi Kadłubcowi życzymy wielu lat w zdrowiu, by nadal mógł z powodzeniem krzewić idee polskości na zaolziańskiej ziemi.

Redakcja „Zwrotu”

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


Sejmik w Olbrachcicach. Spore zainteresowanie edukacją w Polsce
Sierpień042020

Sejmik w Olbrachcicach. Spore zainteresowanie edukacją w Polsce

Pojechała do Chin na stypendium. Zdążyła wrócić przed epidemią
Sierpień042020

Pojechała do Chin na stypendium. Zdążyła wrócić przed epidemią

Kolarze pojechali na 75-kilometrową wycieczkę
Sierpień042020

Kolarze pojechali na 75-kilometrową wycieczkę

Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
Sierpień032020

Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
Sierpień032020

Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
Sierpień032020

📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

I byłoby po Gorolskim Święcie
Sierpień032020

I byłoby po Gorolskim Święcie

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
Sierpień032020

Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test