CIESZYN / Cieszyński Rynek to miejsce idealne by usiąść, odpocząć, popatrzeć na życie miasta. Teraz można się też dowiedzieć co nieco o przeszłości jego mieszkańców.

  Na rynku do obejrzenia jest teraz wystawa z okazji 500-lecia reformacji. Na wystawie planszowej przygotowanej przez Książnicę Cieszyńską umieszczono sylwetki zasłużonych Polaków – ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego.

  – Razem z ewangelikami z Zaolzia, których jest około 8 tysięcy, Śląsk Cieszyński po obu stronach rzeki Olzy zamieszkuje około 45 000 wyznawców luteranizmu. Od 500 lat ewangelicy obecni są w życiu miasta i regionu, współtworząc jego różnorodność wyznaniową. Wystawa jest swoistym portretem zbiorowym polskiej społeczności ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim, której – uwidocznieni na planszach ekspozycyjnych – reprezentanci w XIX i XX w. w istotny sposób wpływali na losy regionu, a w niejednym przypadku pozostawili także trwały ślad w historii Polski i innych krajów w różnych częściach świata. – mówi autor wystawy Krzysztof Kleczek.

  Wystawa została przygotowana w oparciu o przechowywany obecnie w Bibliotece im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie album fotograficzny ks. Jana Stonawskiego (1870-1957), długoletniego katechety cieszyńskiego gimnazjum, działacza narodowego i społecznego, redaktora „Posła Ewangelickiego“.

  Album, zatytułowany „Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy”, zawiera 283 fotografie przedstawiające sylwetki ewangelików wyznania luterańskiego związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.

  Na wystawie zaprezentowano 120 spośród nich. Wykorzystano oryginalne opisy zdjęć, wykonane ręką ks. Stonawskiego, a w uzupełniających ekspozycję biogramach zawarto cytaty zaczerpnięte z części opisowej albumu.

  Wernisaż wystawy zatytułowanej „Ojcowie nasi i bracia Polacy ewangelicy. Z albumu fotograficznego ks. Jana Stonawskiego“ odbył się 14 czerwca.

  Otworzył go dyrektor Książnicy Krzysztof Szelong wraz z jej autorem i Barbarą Michejda-Pinno – pomysłodawczynią wyeksponowania zawartości albumu dla szerszej publiczności.

  – Piękniejszego salonu wystawienniczego jeszcze w życiu nie widziałam – stwierdziła dziękując miastu za udostępnienie płyty rynku na wystawę Barbara Michejda-Pinno.

  (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.