CZESKI CIESZYN / Ks. Jan Leopold Szersznik należy bez wątpienia do kluczowych postaci związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.

  Dzięki niemu możemy dziś korzystać z bogatych zbiorów starodruków w Cieszynie, zawdzięczamy mu też m.in. rozwój szkolnictwa w regionie oraz rozwój samego miasta Cieszyna, którego został radnym. Dokładnie dziś 3 marca mija 270. rocznica jego urodzin.

  O dorobku ks. Jana Leopolda Szersznika mówiła w czwartek w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO Anna Rusnok z Książnicy Cieszyńskiej.

  Prelegentka zwróciła uwagę na wszechstronność zainteresowań i wiedzy ks. Leopolda Szersznika.

  Szersznikowi Cieszyn zawdzięcza nie tylko pierwsze na obecnych ziemiach polskich muzeum — Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ale i bibliotekę, której kontynuatorką jest Książnica Cieszyńska, w której biblioteka Szersznika stanowi najstarszą i najcenniejszą część zbiorów.

  – Zbiory muzealne i bibioteczne gromadził od wczesnej młodości – mówiła prelegentka. I pomimo tego, że podczas pożaru spora część zbiorów spłonęła, w momencie jego śmierci, biblioteka liczyła około 8 tys. pozycji, a muzeum miało ponad 9 tys. eksponatów.

  Otwarte dla publiczności w 1802 r., muzeum i biblioteka były jednymi z pierwszych tego typu instytucji na obecnych ziemiach polskich.

  W Cieszynie ks. Szersznik musiał zajmować się wieloma rzeczami: i to tak sprawami organizacyjnymi, jak i pracą pedagogiczną. Z człowieka późnego baroku zamienił się w człowieka renesansu. Po największym pożarze w historii Cieszyna w 1789 r. nadzorował również odbudowę miasta.

  W 1787 r. został prefektem gimnazjum. – Praca w Gimnazjum była jego największym powołaniem – stwierdziła prelegentka i dodała, że praca i edukacja młodzieży wpisuje się w program zakonu jezuitów. Ponadto Szersznik zarządzał koniunktami i bursami dla młodzieży.

  W 1804 r. objął stanowisko nadzorcy nad szkołami ludowymi na całym Śląsku Cieszyńskim.

  – Zauważył, że ludność miejscowa mówi większością po polsku, więc trudno im się uczyć z czeskich podręczników. Jako pierwszy starał się wyjednać podręczniki polskie na terenie Śląska Cieszyńskiego, ale niestety nie udało mu się – dodała wykładowczyni.

  Natomiast udało mu się otworzyć bibliotekę publiczną oraz muzeum w 1802 r. Założył również fundację, która wspierała bibliotekę.

  Fundacja działała do 1917 r., po I wojnie światowej i po podziale Śląska Cieszyńskiego muzeum i biblioteka wegetowały.

  Dopiero w latach 30. kiedy powstało Muzeum Cieszyńskie, zbiory Szersznika przekazano do tegoż muzeum.

  AS

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test