GNOJNIK / Wczoraj w PSP im. Jana Kubisza w Gnojniku odbył się finał Konkursu Recytatorskiego im. Jana Kubisza. Znamy laureatów tego konkursu. 

  W finale wzięlo udział 73 uczestników ze szkół polskich na Zaolziu. Wcześniej, w eliminacjach obwodowych wzięło udział 273 uczestników. – Najpierw w szkołach przebiegają eliminacje szkolne, z każdej kategorii przechodzą uczniowie do eliminacji obwodowych, które przebiegają w Czeskim Cieszynie, Jabłonkowie i Trzyńcu – mówiła Grażyna Sikora.

  Ostatni etap konkursu to finał w gnojnickiej szkole. Zainteresowanie konkursem jest duże.  – W naszej szkole uczniowie niższego stopnia często nawet recytują całymi klasami – dodaje kierowniczka konkursu.

  – Za tych piętnaście lat przeszło przez komisję oceniającą w kołach obwodowych  4500 recytatorów, w finale wzięło udział przeciętnie w każdym roku około 70 finalistów – podsumował dyrektor szkoły Tadeusz Grycz.

  Zmagania młodych recytatorów obserwował również konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski. Jury konkursowe składało się z aktorów Teatru Cieszyńskiego na czele z dyrektorem Karolem Suszką.

  Przyjechała też nestorka konkursu Renata Buława, która troszczyła się o konkurs przez trzynaście lat. Niestety powody zdrowotne nie pozwoliły jej dalej kontynuować organizowanie konkursu, ale dzisiaj bierze udział jako obserwator.

  Recytacje przebiegały wg poszczególnych kategorii w klasach szkolnych. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w finale, laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplom.

  Z Karwiny-Frysztatu przyjechało dziewięcioro dzieci z opiekunką Michaelą Šafránek. Szkoła bierze udział w przesłuchaniach od początków tego konkursu. Dzieci wybrały utwory Fredry, Tuwima, Papuźińskiej, Badalskiej, Frączek czy Chotomskiej.

  Uczniowie wędryńskiej szkoły mieli przedstawiciela w każdej kategorii. Sukces odniosła recytatorka w najstarszej kategorii. Najwięcej laureatów konkursu było z czeskocieszyńskiej podstawówki.

  Laureatami pierwszej kategiorii zostali: Tadeáš Trzaskalik (PSP Karwina-Frysztat), Sara Waraksa (PSP Czeski Cieszyn), Damian Ninik (PSP Gnojnik). Wyróżnienie zdobyli: Jakub Ryłko (PSP Cz. Cieszyn), Franciszek Bubik (PSP Bystrzyca), Szymon Nogły (Dolna Łomna).

  W kategorii drugiej pierwsze miejsce zdobył Krystian Stonawski (PSP Cz. Cieszyn), II miejsce Jakub Mikunda (PSP Cz. Cieszyn), III miejsce Justyna Navrátil (PSP Bystrzyca). Wyróżnienia przyznano Justynie Kantor (PSP Nawsie) oraz Maximilianowi Drongowi (PSP Gródek).

  W kategorii trzeciej pierwsze miejsce przyznano Mariannie Szelong (PSP Cz. Cieszyn), II m. Emie Tomanek (PSP Bukowiec) oraz Izabeli Bolek (PSP Gnojnik), III m. zdobyła Elżbieta Roszak (PSP Cz. Cieszyn). Wyróżnienie przyznano Bartołomiejowi Cieślarowi (PSP Karwina-Frysztat).

  W kategorii czwartej pierwsze miejsce zdobył Mateusz Morawiec (PSP Karwina-Frysztat), II m. Agata Swaczyna (PSP Karwina-Frysztat) oraz Karolina Suszka z Jabłonkowa, III m. Olga Wójcik z Cz. Cieszyna oraz Agnieszka Szotkowska (PSP Jabłonków). Wyróżniono Markétę Slowik (PSP Gnojnik).

  W najstarszej kategorii pierwsze miejsce przyznano Alexandrze Hladík (PSP Wędrynia), II m. Dorocie Bartnickiej (PSP Trzyniec I) oraz Andrzejowi Jachnickiemu (PSP Karwina-Frysztat), III m. zyskała Julia Pieter (PSP Gnojnik). Wyróżniono Marka Krzemienia z Bystrzycy.

  AS

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.