CZESKI CIESZYN / W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC, podczas którego wybrano przewodniczącego.

  Na czele nowej Rady Przedstawicieli KP XII kadencji stanęła Małgorzata Rakowska, której udało się w pierwszej rundzie głosowania zdobyć poparcie co najmniej połowy pełnomocników gminnych oraz przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Kongresie.

  Przewodniczącego i jego zastępcę wybierano w tajnym głosowaniu. 17 z 30 głosów zdobyła właśnie Małgorzata Rakowska. Za nią znalazł się Henryk Cieślar, Tadeusz Wantuła oraz Jerzy Buchta. Wiceprzewodniczącym został Stanisław Folwarczny.

  – Będziemy się starali w jakiś sposób realizować uchwały, które były uzgodnione na Zgromadzeniu Ogólnym KP. Na pewno też pojawią się jakieś problemy wypływające z codziennego życia mniejszości narodowej – Małgorzata Rakowska opisała zadania RP KP w tej kadencji i dodała, że gorącym tematem jest zmiana dofinansowania w szkolnictwie.

  Nie powołano na razie Prezydium RP KP. Decyzję o jego ewentualnym powołaniu przesunięto na następne spotkanie, które odbędzie się we wrześniu.

  W skład tego organu wchodzą przewodniczący RP KP, zastępca przewodniczącego oraz trzech członków. Zgodnie ze statutem Prezydium kieruje pracami Rady Przedstawicieli, przygotowuje materiały pod obrady, opracowuje wnioski pod uchwały, służy Radzie Kongresu Polaków w bieżących konsultacjach.

  Jednym z punktów wrześniowego posiedzenia Rady KP będą też wybory do Senatu RC. Na powakacyjne posiedzenie, które poprowadzi już Małgorzata Rakowska, postanowiono zaprosić kandydatów do wyborów senackich.

  AM

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.