KOŚCIELEC /Kwestia relacji PZKO – Kongres Polaków zdominowała obrady Sejmiku Gminnego, który odbył się 28 lutego w Domu Polskim im. Żwirki i Wigury. Zebrani wybrali ponadto trzech delegatów, którzy będą reprezentowali Cierlicko i Stanisłowice podczas Zgromadzenia Ogólnego KP.

  Jan Przywara porównał Kongres do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  – Na świecie są różne państwa, wielkie i małe. Czyli na przykład mała Republika Czeska i duże Stany Zjednoczone, a oba są częścią ONZ. Przedstawiciele wszystkich państw ONZ spotykają się na tym samym poziomie, na tej samej płaszczyźnie.
  Jego zdaniem PZKO może być tymi „Stanami Zjednoczonymi w ONZ”, ale niepotrzebnie próbuje owo ONZ zlikwidować. Zwrócił też uwagę, że wielkim błędem było zgłoszenie swego czasu akcesu do Kongresu Miejscowego Koła w Karwinie-Nowym Mieście.
  – Jeśli już mają być Koła członkami KP, to wszystkie, a nie pojedyncze.

  – Duże Stany Zjednoczone potrafią z siebie wydobyć silniejszy głos w ONZ – dodał ze swej strony prowadzący obrady Andrzej Štirba, pełnomocnik gminny. – I tu jest zadanie PZKO: skoro czuje się być silniejsze, chce mieć większy mandat, to musi umieć sobie samo to wynegocjować na platformie KP, a nie wycofywać się.
  Jego zdaniem dyskusja na ten temat może się odbyć właśnie na Zgromadzeniu Ogólnym w kwietniu tego roku.

  Ponadto zebrani zostali zapoznani przez Barbarę Smugałę, przewodniczącą Komisji ds. Narodowości w Cierlicku a także prezesa Towarzystwa Nauczycieli Polskich ze „Strategią rozwoju polskości na Zaolziu. Wizja 2035”, sztandarowym dokumentem sygnowanym przez KP, w którym autorzy pokusili się o próbę uchwycenia kondycji polskości na Zaolziu.

  W kościeleckim sejmiku wzięło udział 27 osób. W większości byli to członkowie PZKO. Delegatami zostali Jan Przywara i Elżbieta Štěrba-Molenda za Cierlicko oraz Barbara Glac, która będzie reprezentowała polskich mieszkańców Stanisłowic.

  (ÿ)

  KOMENTARZ:

  Bardzo ciekawe jest porównanie Kongresu Polaków do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Członkiem ONZ może zostać każde państwo „miłujące pokój”, które jest zdaniem ONZ w stanie wypełniać swoje zobowiązania. 
  PZKO nigdy nie negowało prawa innych organizacji do członkostwa w Kongresie. Zmiany statutu zaproponowane przez PZKO na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym nie miały na celu osłabienia ich głosu.
  PZKO też nie dążyło też do likwidowania Kongresu Polaków, co sugeruje pan Przywara. Na ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym PZKO zaproponował, by Kongres Polaków zrzeszał tylko organizacje, a nie osoby fizyczne, wybierane na Sejmikach Gminnych.
  Można się z taką propozycją zgadzać, można mieć zdanie odmienne. Wracając do ONZ, w nim są zrzeszone również tylko państwa. Ale nie można PZKO oskarżać o próbę rozwiązania Kongresu Polaków, czy też ograniczenia praw innych organizacji w nim zrzeszonych. 

  (HS)

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.