Polski Związek Kulturalno-Oświatowy ogłosił konkurs Inicjatywy PZKO. Pomysł powstał podczas warsztatów dla menedżerów i animatorów instytucji kultury, które zorganizował ZG PZKO. Nominacje do konkursu może składać każde Miejscowe Koło PZKO oraz SA”J”. 

  MK i SA”J” mogą zgłosić do konkursu imprezę, osobę, zespół albo inicjatywę – najwyżej po jednym kandydacie w każdej kategorii. Do nominacji powinny dołączyć krótkie uzasadnienie. Swoje propozycje Koło może przesłać na adres ZG PZKO listownie lub mailem do 29.2.1016.

  Z nadesłanych nominacji komisja oceniająca, w skład której wchodzą przedstawiciele Rad i Sekcji ZG PZKO, wyłoni 10 finalistów. Ogłosi też publiczne głosowanie.

  Uroczyste ogłoszenie wyników i przekazanie nagród nastąpi 15.4.2016 w Domu ZG PZKO na ul. Bożka.

  – Mając na uwadze ogromny zakres działania Związku, Zarząd Główny PZKO po wielu konsultacjach z jego członkami doszedł do wniosku, że należy nie tylko głośniej mówić o sukcesach Związku, ale przede wszystkim należy nagradzać tych najlepszych – wyjaśniają organizatorzy.

  Bliższe informacje można znaleźć tutaj.

  Impreza została dofinansowana przez Miasto Czeski Cieszyn oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test