logo-msz-plPOLSKA/Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski ponownie ogłosiło konkurs dotacyjny na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r“. W tym roku do podziału przeznaczono 61 milionów złotych.

  Projekty mogą być realizowane w ramach sześciu dostępnych obszarów tematycznych. Do wyboru są: edukacja, media polonijne, infrastruktura polonijna, pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania, kontakty i więzi z Polską. W tym roku dołączono również kategorię regranting, czyli własny podział przyznanej dotacji na mniejsze granty. Dla każdego obszaru określona została minimalna kwota dotacji, jak również maksymalna wysokość dostępnych środków finansowych.

  O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce  oraz konkretnie określone jednostki, między innymi szkoły wyższe czy instytuty badawcze. Decydujące jest doświadczenie na polu współpracy z Polonią oraz w zarządzaniu z kwotą min 50 tys. zł.

  Oferty mogą do MSZ napływać do 3 grudnia. Wyniki konkursu przedstawione zostaną do końca lutego 2016 roku. W listopadzie planowane jest również spotkanie informacyjne dla zainteresowanych.

  W tym roku to już piąta edycja konkursu. Każdego roku liczba wybranych projektów się powiększa. W 2012 dofinansowano 87, a w 2015 aż 155 projektów. W tym roku dodatkowo poszerzono możliwość przyznania dotacji placówkom edukacyjnym z krajów migracji zarobkowej, jak też ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

  Z pieniędzy korzystają również nasze organizacje, najczęściej za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

  Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/.

  kc

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test